This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחקר בתחום המערכות האוטונומיות יספק לחיילים חברי צוות רובוטיים אמינים. הפיתוח החדש עשוי להיות חיוני עבור שדה הקרב העתידי, כאשר החייל יוכל לסמוך על הסיוע של רובוטים במילוי משימות בדרגת אמינות גבוהה יותר. מעבדת המחקר של צבא ארה"ב ARL ומכון הרובוטיקה של אוניברסיטת קרנגי מלון פיתחו טכניקה חדשה ללמד במהירות את הרובוטים התנהגויות מעבר בהשגחה אנושית מינימלית: אבטיפוס של רובוטים, שמסוגלים לנווט אוטונומית בסביבה תוך ביצוע פעולות שמצופות מהם במצב נתון.

לדברי דר' מאגי וויגנס, חוקרת ב-ARL, "חברי צוות רובוטיים יכולים לשמש כחוקר ראשוני בתרחישים בעלי פוטנציאל סכנה, וכך להרחיק את החיילים מאיומים". כדי להשיג זאת, על הרובוט להיות מסוגל להשתמש באינטגלינציה שלמד כדי לתפוס, לנמק ולקבל החלטות, כך מדווח defence-blog.com.

"המחקר מתמקד בדרך בה אינטליגנציה רובוטית יכולה להילמד מתוך כמה דוגמאות אנושיות", טוענת וויגנס. "תהליך הלמידה מהיר ודורש הדגמה אנושית מינימלית, מה שהופך אותו לטכניקת למידה אידיאלית לחישוב מסלול מחדש בשטח כאשר דרישות המשימה משתנות".

בעוד שמחקרים דומים קיימים בתחום הרובוטיקה, הרי שהמחקר של ARL מבקש ליצור מערכות רובוטיות חכמות שפועלות בצורה אמינה בסביבתו של הלוחם. "הזירה היא בלתי מובנית, מלאה ברעשים, ועלינו לבצע את המשימה בהינתן שהמידע המוקדם על הסביבה מצומצם מאוד". "העובדה שהבעיה שהגדרנו שונה כל כך מזו של חוקרים אחרים מאפשרת לנו ב-ARL להשיג השפעה עצומה על חקר המערכות האוטונומיות. הטכניקות שלנו, החל משלב הגדרת הבעיה, צריכות להיות עמידות לרעש ומסוגלות ללמוד מתוך כמות מועטה של נתונים".

לדברי וויגנס, מחקר מקדמי זה סייע לחוקרים להדגים את ההיתכנות של למידה מהירה של קידוד התנהגויות טרוורסליות. בעתיד, החוקרים ינסו להשתמש במודיעין מוקדם על הסביבה.