This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים עשויים להוות סיכון פוטנציאלי לביטחונם של שדות תעופה, בתי כלא, מתקני אנרגיה, משרדי ממשלה ובסיסים צבאיים. מערכת AIRFENCE מסוגלת לאתר, לעקוב ולהשתלט אוטומטית על בקרת רחפנים. בנוסף, היא יכולה לאתר את המפעיל בדיוק גבוה בזמן אמת. תכנון המערכת כלל שלוש שנים של ניסויים צבאיים עם תרחישים טקטיים אמיתיים.

כעת, כל ענף במשרד ההגנה והמחלקה להגנת המולדת בארה"ב רשאי לקנות את המערכת כפיתרון סטנדרטי נגד רחפנים, כדי להגן על מתקנים נייחים וניידים, זאת לאחר שנחתמה הארכת החוזה בין חברת Sensofusion למשרד ההגנה האמריקאי.

מעבדת הלחימה של חיל הנחתים האמריקאי MCWL (באמצעות יחידת הניסוי של מחלקת ההגנה DIUx) חתמה באביב 2017 על חוזה לשנה אחת עם החברה עבור פיתוח אבטיפוס של פיתרון קרקעי נייד נגד רחפנים, על בסיס ליבת המוצר הקיים של החברה, AIRFENCE.

כעת המערכת מוקשחת לחלוטין ועברה בהצלחה את כל הניסויים למגוון יכולות איתור והתקפה. היא גם הרחיבה את ספריית הרחפנים אותם היא מסוגלת לאתר, לעקוב ולתקוף עם אפס תקלות של התראת שווא.

בנוסף, ה-AIRFENCE הצליחה לעבור את רף הציפיות בהתמודדות עם מגוון רחב של כטב"מים קטנים, כולל בעלי כנף קבועה וסובבת, וחיל הנחתים בחן את הטכנולוגיה בתנאי מזג אוויר קיצוניים, לפי uasvision.com.

באמצעות העבודה בשיתוף עם חיל הנחתים האמריקאי, הצליחה Sensofusion להביא את המערכת שלה לפיתרון של חיישן בודד, יתרון חשוב לשימוש טקטי בתרחיש של שיירה בתנועה.

המערכת קלה לשימוש גם עבור מתקנים קבועים להגנה על אזורים כמו בסיסים צבאיים, שדות תעופה, בתי כלא, מתקני זיקוק ומערכות צינורות, תחנות גרעיניות, מתקני כוח, מבני ממשל וחומות גבול.