This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הדגמה של כטב"ם למשך שהיה ארוך בוצעה לראשונה ביפן על ידי חברה פרטית. חברת General Atomics (GA-ASI) החלה בטיסות ההדגמה של כטב"ם ה-Guardian מתוצרתה ביפן כדי לקדם את היישומים האזרחיים והמדעיים של הכלי.

ההדגמה התקיימה באי Iki ומהווה אבן דרך משמעותית בדרך ליישומים אזרחיים כגון תגובה לאסונות ימיים וניהול משאבים ימיים. האי Iki ממוקם סמוך לגבול יפן, כך שגם יכולות המעקב של כלי הטיס הבלתי מאויש יכולות לשמש את המדינה.

ה-Guardian יאסוף נתונים לצורך מחקר מדעי, שישותפו בין מספר סוכנויות ממשלתיות.

משימות שונות יודגמו בתהליך, כולל בתחומי המטאורולוגיה, תגובה לאסון ותצפיות ימיות, תמיכה במבצעי הצלה, ניהול מרחב אווירי ותמיכה בתקשורת.

חיישני הכטב"ם כוללים מכ"ם ימי לטווח רחוק, מצלמות וידאו מיוצבות אופטיות ואינפרה-אדום, וכן מערכת אקטיבת למניעת התנגשות הכוללת מכ"ם אוויר-אוויר לטווח קצר. קונפיגורציה זו דומה למה שמפעילה המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת לגבי נתיבי הגישה הימיים לארה"ב, כך נמסר בהודעת החברה.

למטרות הדגמה, טיסות הכט"בם יכללו 10 גיחות של חמש שעות במשך שלושה שבועות, והן ייצ

או משדה התעופה של Iki. יחד עם זאת, כלי הטיס מסוגל לבצע גם שהייה של יותר מ-20 שעות בגיחה.

נתוני החיישנים שנאספים על ידי הכטב"ם יסופקו למכוני מחקר, ונתוני הטיסה יועברו לארגונים בתחום ניהול מרחבים אוויריים כדי לסייע בבניית תהליכים לניצול מערכות כטב"ם במרחבים אוויריים אזרחיים.