This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

אנחנו מתריעים כאן בשנים האחרונות פעם אחר פעם כי העורף הישראלי לא מוכן לחירום. אבל בישראל כמו בישראל, מי שמנהל את המדינה שומע את ההתרעות אבל לא עושה דבר.

השבוע, על רקע המתיחות בדרום ובצפון, עלה הנושא שוב לכותרות, אבל גם הפעם דבר לא השתנה.

בשנת 2014 החליטה הממשלה לסגור את המשרד הממשלתי שזכה לשם המפוצץ "המשרד להגנת העורף".

כך כתבתי אז: "מעט מדי ומאוחר מדי. סוף-סוף הבין השר עם התואר הריק מתוכן 'הגנת העורף' כי מדובר בבדיחה גרועה שתעלה בבוא היום בקורבנות.

השר להגנת העורף, גלעד ארדן, המליץ לראש הממשלה לסגור את המשרד בראשו הוא עומד, וביקש לסיים את תפקידו עד 31 במאי. ארדן מסר לנתניהו את הדברים בפגישה שהתקיימה ביניהם לפני חג הפסח.

במכתב ששלח לראש הממשלה בנימין נתניהו, טען ארדן כי המשרד להגנת העורף סיים את תפקידו, ושיש להעביר את יחידותיו אל משרד הביטחון. ארדן נימק את המלצתו באי–העברת התקציבים למשרד, ובהתנגדות משרד הביטחון להסדרת סמכויות העורף.

ארדן הדגיש במכתבו כי 'העורף זקוק לאחראי אחד, ברור ומרכזי, בעל כל הסמכויות הנדרשות, והפיצול בסמכויות בין המשרדים אינו מאפשר לי להכין את העורף באופן המקצועי ביותר. מצב העורף חשוב לי יותר מהמשך כיפופי הידיים', טען.

צעד נכון, אבל לא פותר את הבעיה. עכשיו צריך החלטה ברורה של נתניהו, והוא הרי לא ממהר לעשות החלטות כאלה. צריך להחליט מיד מי אחראי על העורף ולתת לו את כל הכלים הדרושים. נעשה צעד קטן ראשון לסיום הפארסה, עכשיו צריך מעשים ומהר – וזה בדרך כלל החלק שלא עובד בישראל."

זה היה כאמור בשנת 2014. בשבוע שעבר זעקו הכותרות שוב שהעורף לא מוכן.

ב-2016 פרסם מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, דו"ח חמור בנושא ההיערכות להגנה על העורף ובו כתב כי מצא "פערים, חלקם משמעותיים, בהיערכות בתחום המיגון הפיזי, הגילוי וההתרעה ואף פינוי אוכלוסייה, אשר יש בהם כדי להגדיל את הסיכון לחיי התושבים בעת אירוע לחימה".

מתחילת השנה נערכו כמה דיונים בנושא, בכנסת ובעוד גופים. דיונים יש המון. מעשים – הרבה פחות.

אגב אחרי התקפות הגז בסוריה, אחרי שלכאורה דמשק השמידה את מצבורי חומרי הלחימה הכימיים שלה, הועלתה השאלה על ההיגיון שבחיסול פרויקט ערכות המגן לאוכלוסיה בישראל.

לסיכום, המצב שופר רק במעט. יש המון דיונים, אבל מעשים – הרבה פחות. וגם כשיש החלטות, כמו ביטול פרויקט ערכות המגן, הן נראות כיום, איך נאמר, תלושות מהמציאות.

אריה אגוזי, עורך ראשי iHLS