This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כאשר כמה צבאות מעורבים בזירה, תיאום התוכניות והתקשורת בשדה הקרב דורש אינטראופרביליות מיוחדת (תאימות תפעולית, היכולת לעבוד בתיאום בין המערכות). צבא ארה"ב באירופה מעוניין להבטיח שמגוון המערכות של הקואליציה יוכלו לשתף מיקום עמדות ונתוני מודעות מצב נוספים באופן חוצה גבולות בתוכנית התאימות הרב-לאומית MIP.

בתרגיל גדול שיתקיים בגרמניה במאי, מקווה צבא ארה"ב לבחון טכנולוגיה שתשפר את שיתוף הנתונים והתקשורת בין ארה"ב ובנות בריתה בקואליציה. פיתרון התאימות לקואליציה – ACIS – מהווה את הפיתרון לצורך דחוף זה, כך מסר דובר של צבא ארה"ב, פול מהני.

פיתרון ה-ACIS יהיה עצמאי ממערכות שליטה ובקרה לאומיות, ויאפשר שיתוף של נתונים ומידע לגבי מודעות מצב בין השותפות בקואליציה. הוא לא יפעל כתמונה מבצעית משותפת, אומר מהני, אלא יספק חילופי נתונים בין המערכות של הקואליציה כדי ליצור תמונה מבצעית משותפת על מערכות צבא ארה"ב, כך מדווח c4isrnet.com.

לעיתים קרובות, מערכות רדיו בין מדינות בנות ברית אינן יכולות לתקשר אחת עם השניה, בין השאר מפני שיש מערכות שונות מכל מדינה והתקשורת מוצפנת. הדבר מצריך הצבתם של קציני קישור בין הצבאות כדי לתאם את התקשורת בין המדינות.

מערכת ACIS תמנף את היכולת הקיימת של צבא ארה"ב לצורך פיתרון ה-CP CE, המיועד לכווץ את שירותי הפיקוד לתמונה מבצעית משותפת אחת. הצבא האמריקאי חבר לשם כך לחברת Systematic וישתמש במוצר שלה, SitaWare, כבסיס.

הערכה לגבי יעילות פיתרון ה-ACIS תתבצע במהלך תרגיל הלוחם המשותף שייערך בגרמניה במאי. במהלכו, ה-ACIS שיסופק לצבאות יאפשר תאימות כדי לתגבר שיתוף מידע ברשתות ארה"ב ומדינות נאט"ו, כך אמר מהני.