This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת חדשה תסייע לסוכנויות ממשלתיות לשפר את מודעות המצב שלהן בחלל (SSA) בעזרת קבלת מידע על התנהגות לווינים במסלול. בעוד שממשלות רבות מפעילות תוכניות ניטור באמצעות תדר רדיו RF  משלהן לצורך מודעות מצב בחלל ולמטרות אחרות, התעשיה הביטחונית Kratos מפעילה את הרשת הרחבה והמתקדמת ביותר הזמינה בשוק המסחרי, שכוללת רשת חיישנים גלובלית, רשת מרכז מבצעים מתקדמת וכלים אנליטיים פרי פיתוחה.

באופן מסורתי, מודעות מצב בחלל הסתמכה בעיקר על חיישני מכ"ם ואופטיקה כמו טלסקופים, כדי ללמוד על לווינים ועצמים במסלול סביב כדור הארץ. לשניהם יש מגבלות. המכ"ם מסוגל לנטר בגובה מסוים והטלסקופים מסוגלים לראות רק מה שאינו מוסתר על ידי תנאי מזג האוויר, והאם עיוורים לקרינת שמש חזקה, לפי globenewswire.com.

חברת Kratos הציעה לממשלות ולגורמים מסחריים שירותי ניטור באמצעות RF כבר הרבה שנים, תוך התמקדות בפיתרון בעיות התערבות בין הלווינים שהן מפעילות. אותם נתוני RF הנאספים באמצעות הרשת היחודית של החיישנים והמתקנים הקרקעיים ברחבי העולם, יכולים לסייע גם ללמוד יותר על היבטים של בריאות, מיקום, ביצועים והתנהגות של לווינים, שמתקשרים באמצעות אותות RF. החברה אינה מנטרת את התוכן של האותות אלא רק את המאפיינים שלהם.

הודות להוספת נתוני אותות ה-RF, גורמי מימשל ומפעילי לווינים יוכלו כעת להשיג תמונת מצב מדויקת ומלאה יותר לגבי החלל, וניתן יהיה להפיק תובנות רבות, כולל איתור מטע"ד ושינויים מבצעיים או אנומליות, התחקות אחרי מקורם, וזיהוי פעילות מערכות חלל ידידותיות, נייטרליות או עוינות, כולל ההשלכות של מבצעים נגד חלל.