This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רבים מאמינים כי שירותי משלוחים באמצעות רחפנים ומוניות מרחפות יהפכו בקרוב לחלק מהמציאות. אבל קודם לכן, צריכים להיקבע חוקי טיסה ותקנים חדשים, ורשויות התעבורה האווירית נדרשות להקים תשתית מתאימה למרחב האווירי הצפוף בגובה נמוך, כך שיהיה בטוח גם בשמים וגם על הקרקע, בפרט באזורים עירוניים.

חברת ריית'יון מציעה מכ"ם חדש בעוצמה נמוכה. במקום הקמת מכ"ם אחד מסיבי הטכנולוגיה כוללת יחידות מכ"ם קטנות בגודל 1 מ"ר, מוגדרות-תוכנה, מסוג AESA. רשת של יחידות מכ"ם קטנות כאלה תוכל לכסות ולנטר את כל הטיסות של כלי טיס קטנים בגובה נמוך.

המערכת תוכל לסייע למשלוחי הרחפנים ולמכוניות המעופפות, ולספק מידע עשיר מבוסס-מיקום כמו נתונים על ערפל מעל לקרקע או הצפות-פתע באזורים מרוחקים או עירוניים – מה שמכ"מים קיימים אינם מסוגלים לספק, על פי הודעת החברה באתר שלה.


בהדגמת טיס חיה בפני סוכנויות המימשל האמריקאיות, ריית'יון הציגה את יכולת המכ"ם בעוצמה הנמוכה לתמוך בטיסות בטווח 20 מייל ימי. בקרי תנועה אווירית השתמשו במכ"ם, העושה שימוש בטכנולוגיית סריקת קרן, כדי להנחות את הטייס לנחיתה מדויקת.

החברה פועלת עם עסקים קטנים וגורמי אקדמיה לקידום חזון של רשת LPR מבוזרת שתיצור תמונה ממוזגת ומלאה לצורך מגוון משימות. בנוסף לתמיכה בנחיתה בטוחה, הרשת תוכל לתמוך במעקב תעופה, תצפיות מזג אוויר מדויקות (כולל מידע תלת מימדי לגבי הרוח והידרולוגיה עירונית), איתור ומעקב אחר רחפנים קטנים, אבטחת ומעקב גבול, איתור שריפות ועוד.

באמצעות ה-LPR, ריית'יון תוכל להציע נתוני מכ"ם כשירות, כדי לספק נתונים לטייסים, חברות ,מימשל, חזאי מזג אוויר וגורמים אחרים הזקוקים למידע ממכ"ם בגובה נמוך.