This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הפסקות חשמל כתוצאה מעצים שנפלו על קווי מתח,סדקים במבודדים וחלקים שהשתחררו ממקומם ניתנות לאיתור מהיר באמצעות טכנולוגיית הרחפנים. זאת לאחר שבעבר בוצעו הבדיקות על ידי מסוקים ללא יכולות ניתוח מתקדמות של הנתונים הנאספים.

רחפן חדשני משתמש בטכנולוגיות זיהוי תמונה כדי לבדוק ולאתר בעיות ברשת החשמל. המערכת מסוגלת לנתח 100,000 תמונות בשעה ומיישמת בינה מלאכותית כדי לאתר מקורות נפוצים של תקלות. היא מסוגלת לבצע בדיקות אוטומטיות של תרנים, מבודדים, חלקים ברשת החשמל, ועוד.

הרחפן Connected Drone מתוצרת החברה הנורווגית eSmart System פותח בשיתוף עם 12 מפעילי רשתות חשמל בנורווגיה המייצגים שליש מרשת החשמל המשתרעת על 345,000 ק"מ. מדובר ב-120,000 ק"מ של קווי מתח, על פי stories.kongsberg.com.

מחצית מ-12 החברות משתמשות כעת ברחפן החדש, והיתר צפויות להצטרף בקרוב. ברחפן זה נעשה שימוש גם בפעולות ההצלה שלאחר סופת ההוריקן אירמה שתקפה את פלורידה ב-2017. בעזרת הטכנולוגיה של eSmart Systems, רשות החשמל של ג’קסונוויל הצליחה לשקם את רשת החשמל במהירות הרבה יותר גבוהה, והשימוש ברחפנים הפך את המשימה לבטוחה יותר עבור צוותי השיקום שפעלו בשטח לאחר הסופה.