This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים אוטונומיים יטוסו בתוך תחנות כוח גרעיניות הרוסות לצורך ביצוע בדיקות. קבוצת חוקרים ממכון המחקר SwRI בארה"ב מפתחת טכנולוגיית רחפן שתאפשר טיסה לתוך המבנים של תחנת הכוח הגרעינית פוקושימה שביפן לצורך ביצוע הערכת מצב.

חברת החשמל של טוקיו חתמה על הסכם עם SwRI לבדיקת האפשרות להשתמש ברחפנים בתוך תחנת הכוח. מהנדסי המכון, שעבדו בשיתוף עם מעבדת הרובוטיקה, האוטומציה, חישה ותפיסה של אוניברסיטת פנסילבניה מסייעים בתהליך ההתאמה של הרחפנים הקטנים לפעולה אוטונומית במבנה תחנת הכוח.

"מדובר בסביבה מאתגרת ביותר", כך אמרה דר' מוניקה גרסיה, מנהלת הפרויקט במסגרת חטיבת המערכות החכמות במכון.

תחנת הכוח הגרעינית נפגעה בשנת 2011 כתוצאה מרעידת אדמה קשה בעוצמה 9 בסולם ריכטר וצונאמי מלווה בגלים בגובה 13 מ'. הפגיעה גרמה לכורים להפסיק לפעול, ומאז כבר נשלחו רובוטים קרקעיים ותת-ימיים שונים לתוך המבנה, אך ההרס ורמת הקרינה הגבילו את הגישה למידע החיוני הנדרש לניקוי הזיהום, לפי businesswire.com.

קבוצת החוקרים מתאימה רחפנים מתקדמים מהירים למשימות של איסוף מידע על מצב תחנת הכוח, כך שהמידע שייאסף ימלא תפקיד מרכזי בתהליכי הטיהור של המקום בעתיד.

בניסוי שערכו החוקרים בקמפוס של המכון בסן אנטוניו בארה"ב, הם הצליחו להדגים את ישימות הפיתוח שלהם , וכן וידאו כי רכיבי הרחפן אכן מסוגלים לשרוד בתנאי הקרינה הקשים השוררים במקום.