This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

היכולת להילחם בשריפות מהאוויר גם בשעות הלילה עשויה לפנות לכלי טיס יותר שעות במהלך היום כדי להגיב לשריפות, וכך לשפר את יכולות הפעולה שלהם. טכנולוגיית ראיית לילה יכולה לסייע בכך. הציפיה היא כי כיבוי אש בחשיכה או לפני הזריחה, כאשר מזג האוויר קריר יותר, יאפשר לשירותי החירום להתגבר על השריפות מהר יותר, בפרט באזורים מרוחקים שהם פחות נגישים באמצעות כבישים.

במהלך ראשון מסוגו באוסטרליה, הגוף הממשלתי EMV לניהול חירום בוויקטוריה הוביל מחקר של לוחמה באש בשעות הלילה, בעזרת טיסות סיור ומיפוי אווירי. מטרת הניסוי היתה לבחון את יכולתם של המסוקים לשאוב מים תוך כדי רחיפה ולבדוק את יעילות טכנולוגיית ראיית הלילה, כולל מערכות אינפרא-אדום ומשקפות ראיית לילה. תוצאות הניסוי ישמשו להנחות את השימוש העתידי בכיבוי שריפות באמצעות מים מהאוויר בשעות הלילה בוויקטוריה ובאזורים אחרים באוסטרליה.

בעקבות טיסות הסיור והמיפוי האווירי האלה, הצליח מסוק סיקורסקי S-61 לרחף מעל סכר ולשאוב ממנו מים, ולכבות באמצעותם שריפה. מסוקי ה-S-61 הכבדים מהווים אמצעי יעיל ללוחמה בדליקות, משום שהם מסוגלים להעביר במהירות כמויות גדולות של מים ממקורות מים מקומיים לצורך כיבוי שריפות או לסיוע לצוותים הקרקעיים להתמודד עם האש, לפי globalsecurity.org.

מערך ניהול החירום תיאר את הניסוי כאבן דרך משמעותית, לאור העובדה שזו היתה הפעם הראשונה באוסטרליה שהדבר בוצע בשעות הלילה, על פי australianaviation.com.au.

“נעשה מעקב אחר כל הפעולות באמצעות נתוני מיקום כלי טיס וכן צילום אינפרא-אדום שבוצע על ידי מטוס פיקוח S-76. המטרות זוהו בהצלחה והשריפות כובו באמצעות המים מהאוויר".

הצעד הבא הוא "הקמת ההליכים המבצעיים שיחברו את צוותי הקרקע לכלי הטיס בלילה".