This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הרכב הצבאיים הממוגנים מאפשרים שרידות גבוהה לאנשי הצוות, ומספקים הגנה פסיבית ואקטיבית כאחד. אבל על מנת למקסם את רמת המיגון, על הצוותים לסגור את כל הפתחים של הרכב, מה שמוריד משמעותית את מודעות המצב שלהם. טכנולוגיה חדשה תגן על הכוחות הקרקעיים בקרב ותנסה לפתור בעיה זו.

מערכת מודעות המצב המקומית ALTERA תהווה עבור החיילים בקרב אמצעי לראיה ושמיעה ותחזק את ההגנה עליהם. המערכת משתמשת בטכנולוגיות ויזואליה ואודיו כדי לספק לחיילים בכלי הרכב הצבאיים מודעות מצב מתוגברת על ידי כך שהיא מאפשרת להם לראות ולשמוע את המתרחש בסביבתם תוך שהם נשארים מוגנים ברכב המשוריין. עקרונית, מדובר במערכת מצלמה המשולבת ברכב שתספק לצוות חוויה אימרסיבית כאשר הם מוגנים מאחורי שריון הרכב. הטכנולוגיה מנסה לשחזר עבור הצוות את הסביבה כאשר הפתחים של הרכב פתוחים.

המערכת פותחה על ידי Tectonica Australia, נוסתה על ידי Rheinmetall Defense והודגמה בפני צבא גרמניה כדי להעריך את רמת השיפור שהיא מציעה מבחינת מודעות המצב.

הודות למערכת, הצוותים יכולים לתעד משימות סיור ולבצע בקרה לאחר הפעולה, צוותי ההדרכה יכולים לפקח על הצוותים המתאמנים וקציני הבטיחות מקבלים את היכולת לנטר אימוני ירי ממרחק מוגן. את התמונות ניתן להעביר גם למערכת ניהול הקרב.

החברה מסרה כי המערכת משלבת מספר פונקציות רכב קריטיות לכדי מערכת אחת באמצעות ישום עקרונות של ארכיטקטורה פתוחה.

המערכת תופץ ליצוא באמצעות שרשרת האספקה הגלובלית של Rheinmetall. חברת Tectonica פיתחה את הטכנולוגיה ושילבה אותה בהצלחה במסגרת שתי תוכניות – ניסויים שלב 2 ב-LAND 400 עם צבא אוסטרליה ופרויקט הדגמת Boxer של צבא גרמניה.