This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

נדרשים אמצעי אבטחה חדשים כדי למנוע התקפות מסוג הירי המסיבי שמתרחשות במקומות ציבור בארה"ב בשנים האחרונות. לאור העובדה שקובעי המדיניות והמחוקקים אינם מצליחים למצוא דרך להגביל את זמינות הנשק האוטומטי, חדשנות טכנולוגית באיתור כלי ירי מוסתרים עשויה להיות דרך נוספת להתמודדות עם הבעיה.

מתקני סריקה קבועים דורשים כוח אדם יקר ובמהלך התקפה היורה אף עלול לעקוף אותם. סריקות אישיות בעזרת ציוד  המבוסס על רוחב פס מילימטרי הן איטיות, מושפעות מטעויות הבודק ומייצרות תוצאות חיוביות מוטעות, וכן מעלות שאלות בתחום הגנת הפרטיות. השימוש בציוד איטי, יקר, גדול ומסורבל יוביל לכך שהתוקפים יעברו למטרות "רכות" שהן פחות מוגנות.

הפיתרון שמציעה Patriot One Technologies הוא מכ"ם מיקרו-גל קוגניטיבי "ראשון מסוגו", מערכת לאיתור נשק מוסתר המיועדת להילחם בהתקפות הירי לפני שהן מתרחשות. בעוד שמכ"מי מיקרו-גל נמצאות בשימוש הצבא זה שנים רבות, הן לא יושמו בצורה רחבה במגזר המסחרי בגלל ההוצאות הכרוכות בכך, עד היום.

פיתרון התוכנה והחומרה החדש שתוכנן לפריסה יעילה וזולה בבניינים ומתקנים עם הגבלת כניסה עם נשק ניתן להתקנה בכניסות ובמסדרונות במטרה לזהות באופן מוסווה כלי נשק ולהזעיק את כוחות הביטחון במידה ואדם חמוש נכנס לבניין, על פי oracledispatch.com.

החברה שיתפה פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת McMaster הקנדית בפיתוח הפיתרון, שמשתמש במכ"ם שדה קרוב באופן שעונה על מספר דרישות: מחיר סביר, מימדים קטנים, ניתן להתקנה מוסתרת, פשוט להפעלה, בטיחותי מבחינה בריאותית, בעל יכולת קבלת החלטות חכמה, ובעל שיעור נמוך של אזעקות שווא, לפי אתר החברה.