This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ארועי הסייבר שבלטו בעולם במהלך השנה האחרונה הצביעו לא רק על מגמה של עליה אלא גם על כך שמדובר בהסלמה מבחינת הגודל, התדירות וההשלכות ההרסניות. התקפות הכופרה בעלות הפרופיל הגבוה גרמו נזקים של מיליארדי דולרים והוכיחו כי אין ארגון שהוא חסין מפני התקפות סייבר. למעשה, היה זה רק קצה הקרחון של פשיעת הסייבר ב-2017. האקרים בודדים מצוידים כיום ביכולות תקיפת סייבר בקנה מדינה של מדינה, מה שהופך את איומי הסייבר לנוכחים בכל מקום בכל רגע.

על רקע העליה בדרישה לפתרונות חדשניים באבטחת סייבר, תעשיית אבטחת הסייבר הישראלית ממשיכת לעמוד בחזית המאבק בפשעי הסייבר. במהלך 2017, המשיך מגזר אבטחת הסייבר הישראלי במגמת הצמיחה ארוכת הטווח שלו, תוך שהוא מבסס את עמדתו כמקור לחדשנות בעולם כולו.

דוח שפורסם על ידי Start-Up Nation Central מציג תובנות מעניינות לגבי האקוסיסטם הישראלי של אבטחת הסייבר והמגמות המאפיינות אותו.

מגזר אבטחת הסייבר הישראלי חיזק את מעמדו כמקור חדשנות עבור מגיני סייבר בכל העולם. במהלך 2017, יותר חברות רב-לאומיות וממשלות קיבלו החלטה אסטרטגית לחבור לתעשיית אבטחת הסייבר הישראלית ולמנף את הכשרונות המקומיים ורוח החדשנות במטרה להגן על עצמם מפני איומי סייבר.

לקראת סוף 2017 היו בישראל 420 חברות פעילות בתחום אבטחת הסייבר (70 חדשות), ו-30 חברות רב-לאומיות מתעשיות שונות, כולל מערכות רכב, מוסדות פיננסיים, שירותים מקצועיים ואינטרנט, החזיקו בישראל מרכזי מו"פ הקשורים באבטחת סייבר.

במהלך השנה הוקמו 70 סטאראטפים, ירידה קלה בהשוואה ל-84 שהוקמו ב-2016.


הגודל הממוצע של ההשקעות בחברות הסייבר הישראליות ב-2017 עמד על $10.8 מיליון, 26% יותר מאשר הממוצע ב-2016.

מגמת הצמיחה המתמשכת של האקוסיסטם של הסייבר הישראלי התמידה, עם שנה של שיא נוסף בהשקעות: $815 מיליון סה"כ, 16% מההשקעות הפרטיות הגלובליות בתעשיית אבטחת הסייבר (עליה של 28% בהשוואה ל-2016).

בעוד שהיו פחות עסקאות השקעה על ידי סטארטאפים משלבים מוקדמים, גודל השקעת הסיד הממוצעת צמח אל מעבר לממוצע בארה"ב. הדוח משקף עליה בפעילות של משקיעים זרים, שהשתתפו בשניים מתוך כל שלושה סבבי גיוס של חברות ישראליות ב-2017. יתרה מזאת, במהלך השנה בוצעו 14 אקזיטים המסתכמים בלמעלה מ-$1.4 מיליארד (11 מהם היו רכישות), עליה בהשוואה למספר ולערך האקזיטים של חברות סייבר ישראליות ב-2016.

שנת 2017 תיזכר כזו שבמהלכה מגזר אבטחת הסייבר בעולם ובישראל החל להשקיע מאמצים משמעותיים בהגנה על האינטרנט של הדברים (IoT) והמכשירים המחוברים, וכן בסגמנטים מסוימים של IoT, ביניהם מכשירים רפואיים, מערכות רכב ומערכות בקרה תעשייתיות. אבטחת ה-IoT הוותה 30% מהסטאראטפים החדשים שהוקמו במהלך השנה.

מגמות חיוביות נוספות משתקפות בתת-המגזרים של ה-Security Operations ואבטחת הקצה. תת-המגזרים המציעים פתרונות לאבטחת רשת ונגד הונאה שיקפו ירידות במספר החברות החדשות שהוקמו ובהיקף הגיוס בהשוואה לשנים קודמות.