This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ספינות אוויר (בלון) סולאריות אוטונומיות חדשות יבצעו משימות של איסוף נתונים אוויריים למרחקים ארוכים. חברת Mothership Aeronautics תבנה את בלון ה-TerraSoar למודיעין אווירי. השילוב העוצמתי של עילוי קל מהאוויר ותאים סולריים בעלי יעילות גבוהה מאשפר לבלון שהייה ממושכת באוויר וטיסות לטווח רחוק יותר בהשוואה לרחפנים, ויחד עם זאת – את היכולת לשאת מטע"דים כבדים כדוגמת ה-LiDAR.

במהלך 18 החודשים הקרובים החברה תספק מודיעין אווירי למגזרים תעשייתיים שונים, לדוגמא בדיקות מהאוויר של תשתיות לינאריות כמו צינורות אנרגיה ומים, כבישים ומסילות רכבת, לפי www.suasnews.com.

רחפנים התקשו להגיע לתחום בדיקות התשתיות בגלל הטווח ומשך הטיסה הקצר שלהם, וכן בשל דרישות הראות של ה-FAA, המגביל את פעולת כלי הטיס הבלתי מאוישים לקו הראיה של המפעיל. את ה-TerraSoar שאורכו 9 מ' ניתן לראות במרחק גדול פי עשרה מהמרחק  של כל רחפן בדיקות שנמצא בשוק. החברה עובדת על קבלת פטור מה-FAA לגבי טיסה שאינה בקו הראיה.

הבלון מסוגל לעצור, לרחף ולטוס לכל הכיוונים כאשר הדיוק המאפיין אותו ניתן להשגה רק ברחפנים בעלי מולטי-רוטור.

בעבר, הדגימה החברה בלון סולארי כהוכחת היתכנות, ה-Scout. בהדגמה ביצע הבלון "מסע אינסופי": טיסה שבה האנרגיה המופקת על ידי פאנלים סולאריים גדולה מהדרוש כדי להניע את המטוס. זהו הצעד הראשון לעבר ההתמדה האווירית ואבן דרך חשובה במהלך פיתוח הטכנולוגיה, לפי אתר החברה.