This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי שיט אוטונומיים מסוגלים לבצע מגוון רחב של משימות ימיות, תוך צמצום הסיכון לחיי אדם והפחתה משמעותית של עלויות הרכש וההפעלה.

לאחרונה, השתתף כלי השיט האוטונומי הרב משימתי של אלביט מערכות, ה-Seagull, בתרגיל משותף אותו ערכו לאחרונה חיל הים המלכותי הבריטי וחיל הים הישראלי, במפרץ חיפה.

בנוסף, במהלך התרגיל ביצע כלי השיט האוטונומי משימת לוחמה במוקשים ימיים, במסגרתה סרק ומיפה את נתיב השיט עבור נושאת המסוקים HMS Ocean הבריטית. בעקבות זיהוי של מוקש דמה, ה-Seagull התריע בפני נושאת המסוקים כי עליה להימנע מהאזור המסומן ובכך אבטח עבורה את נתיב השיט. כלי השיט האוטונומי ביצע את משימתו תוך שהוא נשלט מרחוק מתחנת חוף. במסגרת התרגיל ה-Seagull לקח חלק גם בתמרון טקטי ושט במבנה לצד כלי שיט של חיל הים ונושאת המסוקים הבריטית.

autonomous surface vessel

נוסף על יכולות גילוי מוקשים, ה-Seagull נושא חליפות סנסורים ומטענים ייעודיים (מטע"ד) הניתנות להחלפה באופן מודולארי ומספק יכולת רב-משימתית הכוללת לוחמה נגד צוללות, לוחמה אלקטרונית, ביטחון שוטף, סקירה ימית ומשימות נוספות, וזאת תוך שימוש באותו כלי שיט, אותה עמדת שליטה ואותם קווי תקשורת. ה-Seagull מהווה מכפיל כוח עבור חילות ים.