This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת מסוק אוטונומית הדגימה בהצלחה את יכולותיה בתחום האספקה. מסוק ה-UH-1H (AEH-1) פותח על ידי חברת Aurora Flight Sciences ותוכנית AACUS למערכות אספקה אוטונומיות במסגרת הלשכה למחקר של חיל הים האמריקאי, ה-ONR. כלי הטיס ביצע טיסות רבות והפגין את יכולות לבצע באופן אוטונומי משימות אספקה בתנאים רלבנטים וקשים.

תוכנית ה-AACUS מאפשרת לחייל מחיל הנחתים הנמצא על הקרקע לבקש באמצעות טאבלט לקבל משלוח אספקה באמצעות מסוק, כל זאת ללא צורך באימונים מתקדמים להעפעלת המערכת. המסוק מצויד בחיישני לידאר ומצלמות המאפשרים לו לאתר ולהמנע ממכשולים ולבצע הערכה של אזור הנחיתה. המערכת מעבדת את המידע ה זה כדי להכין את המשימה, לתכנן את הנתיב ולאפשר טיסה אוטונומית, כך מדווח gsnmagazine.com.

זו היתה ההדגמה הראשונה בה ביצע כלי הטיס משימות מטען בסביבת אימונים רלבנטית מבחינה מבצעית תוך אינטראקציה עם הנחתים. במסגרת ההדגמה, הנחתים הטעינו אספקה לפני נטרול המערכת המאפשרת המראה אוטונומית.

"החזון של הנחתים לגבי עתיד המשימות באמצעות כלי טיס הממריאים אנכית הוא המטוס המאויש-אופציונלית", אמר מנהל תכנית AACUS סטיבן צ'זאריק. "המערכת מאפשרת לכל כלי טיס בעל כנף מסתובבת לאתר ולהגיב לסכנות בנתיב הטיסה, ולבצע התאמות נדרשות כדי לשמור על ביטחון כלי הטיס".

"פיתחנו יכולת יחודית זו מעבר לדרישות ונחליט איך להשתמש בה", אמר רא"ל רוברט וולש, מפקד פיקוד פיתוח הקרב של הנחתים. "החיילים הצעירים היום גדלו בסביבה עם אוריינות טכנולוגית, וזהו יתרון. עלינו להמשיך לדחוף את הטכנולוגיה הזו קדימה".

כלי הטיס קיבל אישור מיוחד ממינהל התעופה הפדרלי FAA באוקטובר, שאפשר לו לפעול באופן אוטונומי עם טייס בטיחות אחד לצורך בקרה.