This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יחידות מערך הסייבר הלאומי בישראל (מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת הסייבר) יאוחדו ליחידה אחת, "מערך הסייבר הלאומי", שתהיה אחראית על כלל היבטי הגנת הסייבר במרחב האזרחי, החל מגיבוש מדיניות ובניין כח טכנולוגי, ועד הגנה מבצעית בסייבר. ההחלטה קיבלה את אישור הממשלה.

בשנת 2012 הוקם במשרד ראש הממשלה מטה הסייבר הלאומי להובלת האסטרטגיה, המדיניות הלאומית, ובניין הכוח הטכנולוגי בתחום הסייבר בישראל.

בעקבות המלצות מטה הסייבר, החליטה הממשלה בפברואר 2015 על הקמת הרשות הלאומית להגנת הסייבר, כגוף האופרטיבי המרכזי להגנת הסייבר בישראל שיפעל לצד מטה הסייבר הלאומי כחלק ממערך סייבר לאומי, אך תוך חלוקת אחריות ביניהן.

ההחלטה לפעול במסגרת מערך אחד אך בשתי יחידות נפרדות, התקבלה בזמנו מתוך הצורך לבנות ולחזק את שתי הזרועות של המערך – מדיניות ובניין הכח (עליו מופקד המטה) ו"הפעלת הכח" (עליה מופקדת הרשות). ההחלטה לאחד את שתי היחידות באופן מלא משלימה את מדיניות בניית הגנה מיטבית למרחב הסייבר האזרחי.

לפי הודעת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבה כי ישראל היא אחת מחמש מעצמות הסייבר בעולם. לדבריו, "מי שביקר ברשות הסייבר בבאר שבע מתרשם שאנחנו בין המובילים, אם לא המובילים בעולם בהגנה על אזרחינו, על חשבונות הבנק שלנו, על מערכת החשמל שלנו וכל שאר תשתיות הקיום שלנו מול התקפות סייבר. אין זה אומר שאין התקפות סייבר. יש, כל הזמן. אבל ישראל מפתחת טכנולוגיה והתארגנות פורצת דרך בעולם כדי להגן בפני ההתקפות הללו".