This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

קיימים כיום לא מעט כלי טייס לא מאוישים הממריאים אנכית ואז עוברים לטיסה אופקית יעילה ומהירה יותר. מהנדסים בחברת BAE, בפרויקט משותף עם סטודנטים באוניברסיטת Cranfield מציעים קונספט חדש  בשם כלי טייס אדפטיבי, המשלב בין שתי צורות הטיסה במסגרת אתה משימה.

מדובר בשילוב בין יכולת טיסה אופקית ואנכית תוך שימוש בבקרת טיסה אדפטיבית ותוכנה מתקדמת לניווט והנחיה שתאפשר לכלי הטיס ליהנות ממהירות וטווח גדולים יותר בזכות הטיסה האופקית לפני שהוא עובר למצב הטיסה האנכית להמראה ונחיתה.

לפי newatlas.com, טכנולוגיה חדשה זו מאפשרת לרחפן להתאים את עצמו לשדה הקרב העתידי ובאמצעות פעולה בנחיל – לבצע משימות הגנה אווירית מורכבות וכן לפעול בסביבה אורבנית צפופה.

לכלי הטייס תצורה של כנף מעופפת. בטיסה ישרה ואופקית שני המדחפים של הכלי יפנו קדימה.  לעומת זאת, בהמראה ובנחיתה אחת מיחידות המנוע והמדחף תסתובב אחורה, דבר שיגרום לכל כלי הטייס להסתובב על צירו עם יכולת לעלות או לרדת אנכית.

מאפיין ייחודי נוסף של כלי הטייס הוא חור גדול במרכזו, אשר ישמש לאיסוף הכלים על תרנים. תרנים אלו יהיו מיוצבים ג'ירוסקופית כך שישמרו על מצב אנכי גם על גבי ספינות או על כלי רכב בתנועה. אופן הפיזור המוצג בסרטון הוא ממיכל מוצנח כאשר הכלים  מאורגנים על מוט במרכז המיכל.