This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צוותי המגיבים הראשונים בארה"ב חייבים להתעדכן באופן מתמיד לגבי הטקטיקות והטכניקות בתחום מטעני נפץ מאולתרים. איך המחלקה לביטחון המולדת יכולה להבטיח שיחידות פירוק הפצצות המקומיות והמדינתיות יקבלו את כל המשאבים הדרושים להן?

תוכנית REDOPS של מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה לביטחון המולדת פועלת לחיזוק שיתוף הפעולה בין הגורמים המומחים המובילים במדינה, ביניהם ה-FBI, מחלקת ההגנה, הוועדה המייעצת של יחידת הפצצות הלאומית וטכנאים בכל דרג ממשלתי.

בנוסף להשקעה במחקר ופיתוח של טכנולוגיות להפיכת פעולות פירוק הפצצות לבטוחות יותר, התוכנית מבצעת הערכות שטח אופרטיביות של טכנולוגיות, משתפת פעולה עם בית הספר למכשירים מסוכנים של ה-FBI ומפיצה מידע לגבי טקטיקות, טכניקות משופרות ותהליכים למזעור הסכנה לחיים או לרכוש.

במסגרת זו, הוביל מינהל המדע והטכנולוגיה לאחרונה הערכה ניסויית של תגובה למטען נפץ מאולתר המוסתר ברכב. מטרת התרגיל היתה להפיק לקחים וללמוד על הטכנולוגיות הנדרשות באמצעות השוואת דרכי תגובה שונות וסוגי ציוד. בארוע הוצגו סימולציות של שישה תרחישי תגובה, והניסויים בוצעו על 30 מטרות של כלי רכב מדגמים חדשים.

צוות התוכנית השתתף גם בכמה מתחרויות האתגר של Raven במהלך השנה, תרגילים ברחבי ארה"ב המשלבים יחד יחידות משטרתיות וצבאיות לפירוק פצצות על מנת ליישם תרחישים מבצעיים של תגובה נגד תרחישי מטעני נפץ.

"הדבר החשוב ביותר שעושה התוכנית הוא המשך איסוף המידע מרחבי ארה"ב ומהעולם לגבי הציוד בו משתמשות יחידות אחרות, ואיך הן פועלות באמצעותו", אומר רנדי פופ, טכנאי פירוק פצצות במשטרת בלטימור, שלקח חלק באחד מאירועי אתגר Raven.