This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

איתור נזקים במטוסים בשלב מאוחר עלול לגרום להוצאות עצומות ואף לעלות בחיים. חוקרים במעבדת המחקר של צבא ארה"ב ARL ובמרכז לחקר, פיתוח והנדסת תעופה וטילים של הצבא פיתחו ובחנו חיישני שידור אקוסטי מחוברים לרשת, שמסוגלים לאתר נזק במעטפת המטוס על מסוק UH-60 Black Hawk.

על פי צוות המחקר, הגילוי שלהם פותח אפשרויות רבות למאפיינים חדשים במטוס שיוכלו להתריע מיידית לצוות הטיסה במקרה של נזק מבני רציני כגון סדק כבר בשעה שהוא קורה.

אזרה מסוג זה תאפשר לצוות יותר זמן לנקוט בפעולות לתיקון המצב לפני שיווצר כשל בקנה מידה עצום, לפי mil-embedded.com.

רשת החיישנים של ה-ARL מורכבת ממספר טרנסנדרים בלי משקל הסוגרים במרכב חיישנים שהודפס באמצעות טכנולוגיית תלת-מימד; חיישני הרשת מפוזרים באופן מיטבי באזורים רבים כדי למקסם את הכיסוי ויכולת איתור הנזק.

תהליך השגת הנתונים מוטמע בפרמטר תזמון הנשלט על ידי תוכנה כדי למנוע השתקפות של גל ישיר וכן גלים שמגיעים מארועים שאינם קשורים לנזק.

מהנדס האוויר והחלל דר' מולוג'טה הייל אמר כי הצוות בחר להשתמש בניסויי שידור אקוסטי מפני ששיטות אחרות כדוגמת טכנולוגיות אולטרסוניות ורדיוגרפיות דורשות מקור אנרגיה חיצוני בצורה של גל מכוון.