This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ארה"ב מאיצה את המחקר בטכנולוגיות שליטה ובקרה בחלל במטרה להשיג במהירות מודעות מצב צבאית בחלל ולהוציא לפועל מבצעים בתחום זה. מעבדה וירטואלית חדשה עשויה לסייע בכך. דארפ"א (הסוכנות לפרויקטים מתקדמים בתחום ההגנה) חתמה עם על חוזה בשווי עד $12.8 מיליון עם חברת BAE Systems לפיתוח פלטפורמה חדשנית לבחינה, הערכה וניתוח בחלל, במטרה לתמוך בפיתוח אמצעים מתקדמים לשליטה ובקרה C2 ויכולות טכנולוגיות בחלל.

המידע אמור להיות מותך עם נתונים מהאוויר, סייבר, הגנה ומודיעין כדי לאפשר החלטות חיוניות בזמן אמת ולהגן על נכסי החלל של ארה"ב תוך תמיכה במשימות קרקעיות.

"המפקדים הצבאיים חייבים לקבל מודעות חלל עליונה כדי להיות מסוגלים להעריך, לתכנן ולבצע במהירות משימות בסביבה מורכבת זו", אומר מייק פנזו, מנהל היכולות הקרקעיות להתאוששות מהירה ואנליטיקה בחברת BAE Systems. "פלטפורמת הניסוי Hallmark מיועדת לסייע לצבא להעריך ולשלב במהירות טכנולוגיות עבור שליטה ובקרה בחלל".

החברה הודיעה כי תנצל את נסיונה הרחב תחום המודעות בחלל במסגרת העבודה על ארכיטקטורת התוכנה המאובטחת, הגמישה והניתנת להתאמה, שתהווה פלטפורמה לפיתוח וניסוי של טכנולוגיות.

הארכיטקטורה תאפשר יצירת מתקן בחינה וניסוי בשם SEAC (מפעל יכולת ניתוח בחלל) שיתמוך במידול של טכנולוגיות מודעות מצב ושו"ב עתידיות וקיימות בחלל. המתקן יאפשר גם ביצוע תרגילים מבוססי-תרחישים ריאליסטיים לבחינת הטכנולוגיות מול איומים מתוחכמים חדשים.

מתקן המעבדה יתמוך בזרימת נתונים חיה ממקורות מגוונים ויספק אבטחה ברמה גבוהה לנתונים לפי רמות סיווג שונות, בנוסף לממשקים חיצוניים לתמיכה בסביבות אוויר, סייבר, קרקע וים.

על מנת ליישם את מטרות תוכנית Hallmark, מתכנן צוות החברה לארח במתקן תרגילים כדי לאסוף נתונים עבור צוות ההערכה הקוגניטיבית ולזהות כלים חדשים ומשופרים לשימוש עתידי על ידי מרכז המבצעים המשולב בחלל ומרכז הגנת החלל הלאומי בארה"ב.