This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כטב"ם ה-Falco EVO מתוצרת Leonardo נבחר לאחרונה על ידי שני לקוחות במזה"ת ובמפרץ הפרסי. דגם זה, בעל משך הטיסה הארוך ביותר במשפחת הכטב"מים Falco, מהווה פלטפורמת מעקב ואיסוף מודיעין שמסוגלת לטוס למעלה מ-20 שעות עם מטע"ד במשקל עד 100 ק"ג.

יצורו של כלי הטיס הראשון מדגם זה הושלם באוגוסט במפעל הכטב"מים של החברה באיטליה, וסופק בספטמבר. דגם ה-Falco המקורי זכה גם הוא להצלחה ובזמנו נבחר על ידי חמישה לקוחות בינלאומיים.

ניתן להמיר את הדגם הקיים לדגם EVO החדש באמצעות התקנת סט טרנספורמציה שמוסיף כנפים ארוכות יותר וכן "בום" זנב ארוך.

לפי uasvision.com, למעלה מ-50 כלי טיס בלתי מאוישים ממשפחת ה-Falco נמצאים כיום בשימוש ברחבי העולם, חלקם מעדיפים לתפעל את הכטב"מים באופן עצמאי וחלקם, כמו האו"ם המפעיל משלחת הומניטרית בקונגו, MONUSCO, מעדיפים לקבל את השירות מחברת Leonardo, תהיה בעלת כלי הטיס, תפעיל אותם ותספק נתוני מעקב.

המודל האחרון מהווה תחום צמיחה עבור החברה, ועל רקע זה היא חברה לאחרונה עם מפעילת כלי הטיס HPE כדי להרחיב את פעילות ה"כטב"מים כשירות" גם לתחום האזרחי. כאן מתכננת Leonardo להציע שירותי מעקב וסיור עבור לקוחות כמו משטרה ומגיבים ראשונים בחירום.

על פי אתר Leonardo, זו החברה היחידה באירופה שמסוגלת להציע מערכת טיס בלתי מאוישת מלאה קצה-לקצה כולל החיישנים. יכולת זו מתחילה בתכנון הראשוני ומגיעה עד להפעלה, כולל חיישנים, מערכת ניהול משימה ותחנת בקרה קרקעית.

במסגרת הפיתוח המתמיד של המערכת, חתם לאחרונה משרד ההגנה הבריטי – לשכת הציוד והתמיכה הטכנולוגיים עם Leonardo על הסכם מו"פ למשך שנתיים במימון משותף, במטרה לזהות, לפתח ולנצל את ההזדמנויות הטמונות בטכנולוגיות צומחות אלה.