This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת לאומית חדשה למודיעין פלילי הושקה באוסטרליה, לאחר השלמת שלב ניסויי בן שנתיים, של המערכת המחברת בין הסוכנויות המשפטיות במדינה. כעת, מבקשת המועצה למודיעין פלילי באוסטרליה מהממשל הפדראלי לממן את פיתוח הפלטפורמה. המערכת תחליף את מאגר הנתונים הנוכחי (ACID), שהיה בשימוש פדראלי, מדיני ואזורי של גורמי אכיפת החוק ומודיעין מאז 1984.

בעוד שלא מדובר במערכת לאומית לניהול מקרים, אמצעי שאיגודי משטרה ברחבי המדינה וכן הממשל הפדראלי היו מעוניינים בו זה זמן מה, המערכת החדשה (NCIS) תעניק ראייה לאומית ומאוחדת של מידע מודיעיני פלילי לאומי בכדי למנוע מסוכנויות לעשות עבודה כפולה בחקירות. מי שביקש את המערכת תחילה הייתה וועדת הפלילים האוסטרלית, לפני שלוש שנים, בגלל הירידה ביעילות המערכת הישנה. הסוכנות קיבלה 9.8 מיליון דולר מהממשלה קצת יותר משנה אחרי תחילת הבחינה של המערכת. מאז, המערכת נבחנה על ידי 400 משתמשים מ-20 סוכנויות לאכיפת החוק ברמה האזורית, המדינית והבינלאומית, שכללה בין השאר בחינה טכנולוגית שתגשר על הפער בין הסוכנויות השונות.

דובר המועצה למודיעין פלילי באוסטרליה הסביר ל-itnews.com שהניסוי "העניק יכולת חיפוש לאומית", שסיפקה לסוכנויות את היכולת לחפש במהירות נתוני משטרה שלפני כן לא שותפו. יותר מ-11,000 חיפושים נערכו ביותר מ-600 מיליון רישומים שעד כה הופיעו במערכת. התכנית הראתה כי סוכנויות יצטרכו להתחייב לשיתוף רב יותר במידע כדי לעשות שימוש מלא בפלטפורמה הלאומית.

הסוכנות סיימה עתה את הבדיקה של המערכת החדשה והיא מעוניינת לבצע ניסויי חיבוריות עם גורמים אחרים, תוך שתנסה לקבל מימון מלא מהממשלה לתכנית. "אנחנו רוצים לקבל מימון ליכולת המלאה של המערכת למודיעין ומידע כדי ליצור שיתוף פעולה בין השותפים", אמר הדובר.

המערכת בצורתה הסופית תכלול כלי לניתוח הנתונים, פלטפורמה לביג דאטה שתאפשר ניתוח מעמיק. היא גם תכלול כלי שליטה בנתונים, הטמעה במערכת וחיבוריות בזמן אמת כדי לאפשר לסוכנויות שותפות לשתף נתונים במסגרת המגבלות. הסוכנות סירבה לספק פרטים על מרכיבים טכנולוגיים ספציפיים יותר של המערכת.