This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחלקת ההגנה האמריקאית מעוניינת לתגבר את יכולותיה הטכנולוגיות בתחום הלוחמה האורבנית. פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב SOCOM מחפש גורמים שיפתחו אמצעי איתור נישא, שמסוגל למצוא במהירות חללים חבויים בתוך חדר בגודל ממוצע ובטווח של כ-2 מ' במהלך מבצעים באתרים רגישים (SSE).

החללים החבויים עשויים לכלול תכולה כמו אמצעים אלקטרוניים, מסמכים, נשק, חומרים כימיים, כסף, אנשים ועוד.

המערכת אמורה להיות זמינה גם ליישומים אחרים מעבר לאלו של מחלקת ההגנה, כמו לדוגמא בתחומי אכיפת החוק, האבטחה והבנייה, לפי sbir.defensebusiness.org.

החיישן אמור להיות מסוגל לחדור לעומק של 60 ס"מ והסוללה אמורה להספיק לכ-40-50 דקות. בעוד שעליו לאתר חללים חבויים, אין צורך שיסרוק מה שנמצא בתוכם. "הוא אינו אמור לראות דרך משטחים או מיכלים ממתכת, אלא להתריע על הימצאותו של אותו חלל מתכת בקיר כאינדיקציה חשודה", מפרט פיקוד SOCOM.

על פי  nationalinterest.org, על החיישן לדעת להבדיל בין חללים רגילים בקיר, לדוגמא הרווח בין היתדות, לבין תאים חבויים. כמו כן עליו להיות מסוגל לפעול מול סוגים שונים של חומרי בנייה, כולל לבנים, בלוקים, בטון, עץ ועוד. "המערכת צריכה לדעת להבין בין פתחי בלוקים חשודים לבין חללים רגילים במבנה", לפי דרישות הפיקוד.

על המכשיר להיות קל להפעלה ואמין. "כדי שהמפעיל יוכל לשאת ולהפעיל אותו בנוסף למה שהוא כבר סוחב, ביצועי המערכת צריכים להיות גבוהים. מערכת בעלת ביצועים נמוכים לא תילקח על ידי החיילים לשטח", מזהירים בפיקוד. הפיתרון עשוי להימצא באמצעות טכנולוגיות מתקדמות כמו מודולים בתדר רדיו שידור/קליטה, אלגוריתמים מתקדמים של ראיית מחשב ומעבדי מחשב חדשים.