This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הסוכנות האמריקאית למחקר מתקדם בתחום ההגנה דארפ"א חשפה לאחרונה מכ"ם חדש. תוכנית ViSAR למכ"ם וידאו מפתח סינתטי השלימה את ניסויי הטיסה והדגימה בהצלחה חיישן חדש שמסוגל לצלם וידאו בזמן אמת דרך העננים.

תוכנית ViSAR של דארפ"א, שהחלה בשנת 2013, מפתחת חיישן EHF (בתדר גבוה ביותר) שיפעל דרך עננים באופן יעיל כמו החיישנים האלקטרו-אופטיים ואינפרא אדום הקיימים הפועלים במזג אוויר בהיר. מטרת התוכנית, לפי אתר דארפ"א, לפתח חיישן EHF חודר עננים במייצב נע שניתן יהיה להתקין על מגוון פלטפורמות טיס כדי לספק וידאו ברזולוציה גבוהה לצורך הרכשת מטרות קרקעיות נעות בכל תנאי מזג האוויר – מעונן או בהיר.

“ניסויי הטיסה האחרונים של החיישן משקפים אבן דרך משמעותית בדרך למטרה שלנו, להוכיח שניתן לצלם וידאו של מטרות על הקרקע ללא הפסקה גם כאשר טסים מעל העננים", אומר ברוס וולאס, מנהלת תוכנית במשרד לטכנולוגיה אסטרטגית בדארפ"א. "החיישנים האלקטרו-אופטיים אינפרא אדום על גבי מטוס הניסוי הוחשכו כל פעם שעננים כיסו את הראות, אבל מכ"ם המפתח הסינתטי איתר עצמים על הקרקע באופן מתמשך לכל אורך הטיסה".

וולאס ציין כי המכ"ם חודר העננים, מהחלל או ממערכות אופרטיביות, קיים כבר בצורות אחרות, אבל עד כה לה היה קיים מכ"ם מפתח סינתטי שניתן להתאימו למייצב חיישן סטנדרטי אלקטרו-אופטי אינפרא אדום על גבי כלי טיס ולשמור על קצב מהיר מספיק כדי לעקוב אחר מטרות נעות על הקרקע. הניסויים האחרונים ב-ViSAR התקיימו על גבי מטוס DC-3 מותאם שטס בגובה בינוני ונמוך, ואפשר לחוקרים לאסוף ולהשוות נתונים מהחיישנים שעל גבי המייצבים הסטנדרטים.

“התאמה נוספת של תוכנת הוויזואליזציה של החיישן כדי לספק למפעילים יצוג שהם רגילים לראות – זהו השלב הבא בתוכנית", אומר וולאס. "איננו רוצים שהמפעילים בירכתי המטוס יזדקקו להכשרת מכ"ם מיוחדת כדי לפרש את נתוני החיישן – אנחנו עובדים על פיתרון שיהפוך את הממשק הוויזואלי לפשוט בדיוק כמו תצוגות חיישני האינפרא אדום אלקטרו אופטי".

השלב הבא בתוכנית הוא שילוב החיישן במטוס הכולל מערכת ניהול קרב מלאה, עם יכולת הרכשת מטרות בזמן אמת.