This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה לבישה חדשה אמורה לספק לחיילי ארצות הברית ציוד לפי דרישה, במקום שהחיילים ייאלצו לסחוב את הציוד על גבם.

ההתקן, המכונה פקארד (PCARD – Personal Combat Assistant and Reporting Device) קטן יותר מסמארטפון ממוצע, והוא מאפשר לחיילים בשדה להזמין מזון, מים ותחמושת בזמן אמת, כך שהם יישאו על גבם רק את הנדרש להם. הטכנולוגיה תהיה ברשות הנחתים תוך חודשים ספורים. הוא פותח על-ידי סמל אלכסנדר לונג בחיל הנחתים.

“הבעיה הנפוצה היא שהלוחם כבד מידי", אומר לונג. "אנו משקיעים כסף רב רק כדי להפוך את הציוד לקל יותר. יחידות עדיין יוצאות לשטח עם אספקה לשלושה ימים גם אם צעדו רק קילומטר אחד לסיור".

המכשיר כולל אופציות בסיסיות כמו מזון, מים, תחמושת שכל אחד מהחיילים בצוות יכול לבקש כשהמלאי מתחיל להיגמר.

הבקשה מועברת למפקד היחידה שמצויד בטאבלט, המחובר אלחוטית להתקן של החיילים, ומשם משודרת לדרגים גבוהים יותר שיכולים להוציא לפועל את הדרישה בזמן שהחיילים ממשיכים בפעילות המבצעית.

לפי marinecorpstimes.com,

בזכות המידע המדויק, המפקדים אמורים להיות מסוגלים להבין בדיוק כמה ציוד דרוש לחיילים בשטח, להביא את המצרכים הנחוצים לנקודת המפגש ולחזות צרכים עתידיים. יתכן שרחפנים יביאו את המצרכים לחיילים.

אבטיפוס של ההתקן נוסה ה קיץ על ידי יחידות נחתים ומתוכננים לו ניסויי שדה נוספים במחנה פנדלטון במהלך אוקטובר.

חיילי הנחתים נוהגים לשאת על גופם ציוד שאמור להספיק להם לשלושה ימים לפחות, ויכול להגיע למשקל של 50-30 ק"ג, כתלות במשימה ובמצב. לפי אלכסנדר לונג, מפתח הפקארד, מזון, מים ומשאבים מתכלים אחרים תופסים חלק גדול מהמשקל, והוא מקווה שהמיזם יוכל להפחית ב-33 אחוזים את המשקל הכולל שנושאים החיילים.