This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא בריטניה מעוניין בטכנולוגיות הגנה חדשות כדי להתמודד עם האיום הגובר מצד מערכות נשק עוינות מתקדמות.

חברת Leonardo נבחרה על ידי מעבדת המדע והטכנולוגיה הבריטית לתחום ההגנה,ה-Dstl, להוביל קבוצה של חברות מקומיות שיפתחו מערכות כאלה.

למעשה, טכנולוגיה כזו כבר פותחה ופועלת מבצעית – מערכת ההגנה האקטיבית מעיל רוח (Trophy) מפיתוחה של רפאל מותקנת על טנקים ונגמ"שים והוכחה בקרב.

קבוצת החברות הבריטיות שתפעל במסגרת תוכנית הדגמת הטכנולוגיה איקרוס תפתח ותדגים דרך לשלב את הטכנולוגיות הטובות ביותר בעלות סבירה במסגרת הקטגוריה של מערכות הגנה אקטיביות לצורך פריסה בצי כלי הרכב הקרקעיים של צבא בריטניה.

לפי defenseworld.net, התוכנית תכלול הדגמה והערכה של אבטיפוס מבצעי במהלך עימות באש חיה.

הפרויקט בא לענות על הסביבה המבצעית בה השריון לכשעצמו כבר לא יהיה מספיק להגנה מול יכולות מערכות הנשק העתידיות, בפרט איומים כמו RPG ונשק מונחה נגד טנקים. כדי להתמודד עם האיום הגובר, מספר טכנולוגיות למערכות הגנה אקטיבית  

פותחו על ידי התעשיה והן זמינות כפתרונות מדף כדי לספק הגנה פיזית המוצעת על ידי כלי רכב משורין.

טכנולוגיות נגמ"ש כוללות פתרונות "רכים" הממוקדים באיתור מוקדם של האיום ומטרתם לשבש ולהטעות את האיום, וכן פתרונות "קשים" המיועדים ליירט פיזית את האיום, והן מכונות אמצעים קינטיים.

המטרה העיקרית של תוכנית איקרוס היא לפתח ולהדגים פתרון בריטי מודולרי משולב בעל ארכיטקטורה אלקטרונית המאפשר לגייס לשלב ולפרוס את מיטב החיישנים ואמצעי הנגד עבור הנגמ"שים כפי שנדרש להתמודדות מול איומי הנשק העתידי. הארכיטקטורה צריכה להיות לא רק פשוטה לשימוש אלא גם במחיר סביר ועליה להוות בסיס לתקן הגנה MPIS חדש בדומה לזה שפותח עבור תקן האריכטקטורה של הרכב הגנרי הבריטי GVA.

התעשיות הביטחוניות שיעבדו עם Leonardo במסגרת התוכנית הן: BAE Systems, Lockheed Martin UK, Ultra Electronics, Frazer-Nash, Brighton University, Abstract Solutions, Roke Manor Research, SCISYS.

במסגרת תוכנית איקרוס ובתיאום עם ה-Dstl, הקבוצה תקים קהילת עניין (CoI) לתחום תעשיית הנגמ"שים, שמטרתה העיקרית תהיה לעודד מעורבות התעשיה כדי שמיטב טכנולוגיות הנגמ"שים כיום ובעתיד ילקחו בחשבון בפרויקט.