This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המשמר הלאומי האמריקאי משתמש בכטב"מים לגובה בינוני כסיוע ליחידות החילוץ וההצלה לאתר ניצולים באזורים מוכי סופות ההוריקן. המשמר מטיס את ה-MQ-1 Predator ללא חימוש וה-MQ-9 Reaper, לצד כלי טיס מאוישים מסוג RC-26 המיועדים למודיעין מעקב וסיור, כדי לסרוק את השטח שנפגע כתוצאה מהסופות, כך לדברי רא"ל סקוט רייס, מפקד המשמר הלאומי האווירי.  

"הצילום של המתרחש הוא בעל חשיבות עליונה", מסר רייס ל-military.com. "יש לנו מספיק משאבים להצלה וסיוע במשך הזמן אבל אין מספיק נכסים להצלה מיידית", הסביר תוך שהוא מדגיש את יכולת המעקב כמפתח לניתוח סדר העדיפויות – "בין גרוע לקריטי".

"הפלטפורמות הבלתי מאוישות מספקות לנו הערכה מצוינת לגבי אילו אזורים נפגעו מבחינת תשתית, ומסייעים לנו להגיב בהתאם", הוא ציין.

רייס אמר כי הכטב"מים מצלמים את זירת האסון מלמעלה ולא מתמקדים באירועים בודדים.

"במקום ISR (מודיעין, מעקב וסיור) אנו מבצעים IAA (הערכת מודעות לאירועים), כלומר אנחנו משתמשים באותו ציוד אבל במיקוד שונה לגמרי.. כדי לאתר ולהציל חיים, במקום הפונקציה השגרתית של הגנה עצמית מפני האויב", הוא אמר.

כשנשאל לגבי היקף השימוש בכטב"מים ציין כי מדובר בפחות מתריסר.

לא פחות חשוב הוא תהליך עיבוד המידע, שמתבצע על ידי ה-DCGS – מערכת הקרב הראשית של חיל האוויר למודיעין, מעקב וסיור – תכנון והכוונה, איסוף עיבוד ניתוח והפצה של המידע. המערכת מחברת מספר רב של פלטפורמות מודיעין וחיישנים ומייצרת מודיעין לפעולה מתוך הנתונים הנאספים על ידי מגוון החיישנים שעל הכטב"מים ופלטפורמות המודיעין והסיור האחרות, לפי אתר חיל האוויר האמריקאי.

אנשי צוות האוויר משתמשים בציוד עיבוד, ניתוח והפצה בלתי מסווג, תוכנות מסחריות ורשתות בלתי מאובטחות. הם מסוגלים לעבד ולנתח מידע ממספר רב של מקורות, כולל לווינים מסחריים, מטסוי סיור אזרחיים ועוד, לפי defense.gov.

אנליסטים המתמחים בניתוח תמונות מודיעין מהמשמר הלאומי האווירי תומכים בפעולות השיקום והחילוץ כתוצאה מההוריקן באמצעות התוצרים המעובדים של התמונות והמידע הגאו-מרחבי שהם מפיצים.

מודעות המצב וההערכה שהם מספקים מאפשרת לרשויות האזרחיות באזורים שנפגעו לקבל את המידע הדרוש כדי לקבל החלטות חיוניות באופן יעיל ככל האפשר.