This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשנים האחרונות ניתן לראות רחפנים מבצעים מגוון סוגים של משימות מורכבות. פיתוח רחפן חדש שואף לאפשר לרחפנים להמריא ולנחות באופן אנכי. הרחפן, אשר פותח על ידי צוות מאוניברסיטת שרטברוק בקנדה, נקרא.S-MAD. החוקרים שהציגו את הרחפן הסבירו כי הם שאבו השראה מציפורים שיכולות להתאים את נתיב התעופה שלהן עם דחיפה כלפי מעלה ברגע האחרון, כשהן מתקרבות לאזור בו הן רוצות לנחות.

על פי newatlas.com, הרחפן טס בצורה אופקית כלפי הקיר המתקרב במהירות של 7 עד 9 מטרים לשנייה. חיישן לייזר לאחר מכן מאתר את הקיר ושליטת הבקרה מאטה את הכלי למהירות של 1 עד 3 מטר לשניה, תוך שהיא מטה את הרחפן כלפי מעלה. הדחיפה גוברת בשלב הזה על מנת לתחזק את המיקום האנכי של הכלי תוך שהוא מתקרב לקיר. "רגליים" הבנויות מסיבים זעירים מתחברות לקיר וסופגות את האנרגיה הקינטית של הנחיתה תוך שהמדחף נכבה. מרגע שהרחפן נוחת על קיר, הוא יכול להישאר שם לכמה זמן שדרוש, ואז הוא מפעיל את המדחף שלו ועוזב.

בצוות הפיתוח מקווים שרחפנים מהסוג הזה יוכלו לסייע בביצוע משימות ממושכות, תוך שהם יכולים לעצור ולהפסיק את פעילותם כדי לחסוך אנרגיה במקומות שרחפנים רגילים אינם יכולים. לאור זאת, הם יוכלו לשמש למשימות סיור ארוכות, אבל עם היכולת שלו לנחות על משטחים אנכיים הכלי יוכל גם לערוך בדיקות של מבנים או למלא תפקיד בעת אסונות טבע, לדוגמה.