This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא הפיליפינים משדרג את צי המטוסים הבלתי מאוישים שברשותו במטרה לעמוד באתגרי האיומים העכשוויים. החברה-הבת של בואינג, Insitu, תספק לממשלת הפיליפינים הזמנה בשווי של $7,407,625 של שישה כטב"מים מסוג ScanEagle, כולל הציוד הנלווה, אימונים, הפעלת אתר, שירותים טכניים ונתונים.

העבודה תתבצע בבינגן, וושינגטון – 70% ובהוד, אורגן – 30%, וצפויה להסתיים ביולי 2019, על פי הודעה של מחלקת ההגנה האמריקאית.

כטב"ם ה-ScanEagle הוורסטילי מספק צילומי ים או קרקע בעלות מזערית בהשוואה לאמצעי חישה מרחוק אחרים. הדגמים האחרונים של הכטב"ם מצוידים באוויוניקה משודרגת, יכולת מטע"ד מוגברת ומערכת הנעה חדשה של דלק כבד שמשפרת באופן משמעותי את הביצועים והאמינות של כלי הטיס, על פי האתר של Insitu.

לפי defenseworld.net, צבא הפיליפינים מעוניין בכטב"מי מעקב וסיור כדי להשתמש בהם בלוחמה נגד המורדים המחזיקים בפרובינציית מינדאנאו במדינה זה מספר שבועות.

ארה"ב סיפקה לאחרונה לפיליפינים מטוסי ססנה המצוידים במערכות סיור.