This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התפתחות בזירת הלוחמה נגד כטב"מים. צבא אסטוניה מצפה להדגים אבטיפוס של מערכת הלוחמה בכטב"מים שלו, Shark, במהלך אוגוסט-ספטמבר בשיתוף עם חברת Marduk Technologies.

כיום, המערכת מתוכננת לשימוש בעיקר נגד קוואדקופטרים עם שאיפה להרחיב את היכולת גם לכטב"מים קטנים עם כנף קבועה, שהם לרוב מטרות מהירות יותר. המערכת פועלת בשונה מרוב מקבילותיה ובמקום לנסות לשבש את הפעילות של הכטב"ם, Shark מטעה את היכולות הוויזואליות של המטרה שלה ובכך פוגע ביכולות הטיסה שמושפעים מחיישנים אופטיים.

עקב קשת הצילום הרחבה, שלרוב נמצאת בשימוש במצלמות על קוואדקופטרים, החברה הצהירה שהלייזרים שלה יהיו יעילים גם אם הם לא פוגעים ישירות בכטב"ם, בחברה רוצים להגיע לטווח פגיעה של עד קילומטר. אינדרק ספו, מנכ"ל Marduk Technologies, אמר ל-janes.com שמצב בו המערכת מבוססת בעצמה על גבי כטב"ם הוא יעד טכנולוגי לפיתוח המערכת, מאחר ומערכת ניידת אינה יעד בלתי מציאותי וניתנת לנשיאה לשדה הקרב.

הרעיון המבצעי שעומד מאחורי המערכת הוא רשת מערכות שמבוססות על יכולת הגנתית ומערכת אלקטרו-אופטית שמכוילת למעקב אחר איתור ראשוני שנעשה על ידי חיישן נוסף, שנמצא במעקב של המערכת ולבסוף ייפגע על ידי הלייזר. המערכת תאפשר גם פתרונות נגד נחילי כטב"מים.

המערכת תוכל גם לאתר ולהבדיל בין כטב"מים לבין מטרות מטעות, כמו ציפורים.

ספו הוסיף כי בחינה של היבטים מוגבלים של המערכת תתמקד ביכולות המעקב האלקטרו-אופטיות ושבחברה פועלים על מנת להגדיל את טווח המעקב של הכטב"ם.