This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תוך שנה אחת בלבד, משקפי מציאות רבודה שתוכננו לסייע לצוותי הארטילריה של חיל הים האמריקאי במהלך הקרב הפכו מרעיון של קצין בחיל לגרסת אבטיפוס העוברת ניסויים במסגרת תרגילים צבאיים.

קצין צעיר על המשחתת Gridley הגה את הרעיון לפיתוח ה-GunnAR והציגו בתחרות החדשנות של ה-ONR לשכת המחקר של חיל הים האמריקאי בשנה שעברה. הוא זכה בפרס הראשון ובסכום של $100,000 כדי ליישם אותו. לאחר שהשלים במהירות את כל אבני הדרך בתהליך הפיתוח נבחן הלכה למעשה בניסוי ה-Trident Warrior ב-2017 על סיפון ספינת חיל הים Bunker Hill, כאשר שימש לאיכון מטרות.

לפי defenseone.com, הקסדה מיועדת לאפשר תקשורת בין קצין הקישור הארטילרי של הספינה וצוותי המלחים המאיישים את התותחים הקטנים בספינה. הקסדה מחוברת באון אלחוטי לטאבלט בו משתמש הקצין כדי לכוון את החיילים המבצעים את הירי לעבר המטרות וכדי להתחיל או לסיים את הירי. המידע הכולל תמונות אינפרא אדום, מרחקים למטרות, מופיע על תצוגות המוקרנות על המשקפיים. כך המערכת מסייעת למלחים לראות במדויק מה המפקדים מבקשים מהם לבצע מבלי לסמוך על פקודות קוליות, משדרי רדיו או טלפונים.

המערכת היא חלק מהמהלך הגובר של הצבא לפיתוח אמצעי מציאות מדומה ומציאות רבודה. המציאות המדומה מאפשרת לחיילים להתאמן לקראת הקרב בלי לבזבז תחמושת יקרה, ואילו המציאות הרבודה עשויה לשמש את המפקדים בשדה הקרב כדי לקבוע מטרות ולסמן איומים עבור הכוחות. טכנולוגיות מסוג זה נבחנות לעיתים קרובות על ידי מעבדת המרכז ללוחמת חלל וים בתחום המציאות המעורבת, שם פותח גם הרעיון של קצין חיל הים לגבי משקפי המציאות הרבודה.