This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

החדשנות בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים הופכת למוקד עניין עבור יותר ויותר חברות. במסגרת שיתוף פעולה עם מכונים אקדמיים לפיתוח טכנולוגיות חדשות לטיסה בלתי מאוישת, ביצעה חברת Airbus בהצלחה את טיסת הניסוי של כלי ההדגמה הבלתי מאויש שלה, המונע בסילון.

הכטב"ם שמכונה Sagitta טס באופן אוטונומי במשך שבע דקות מעל אתר הניסוי Overberg שבדרום אפריקה במסלול מתוכנת מראש. טיסה זו מהווה את השלמת שלב הניסוי הראשון, הכולל גם סדרת ניסויי קרקע, לפי הצהרת החברה. מבנה הכנפיים מסוג flying-wing הציג מאפיני טיסה שונים במהלך הניסוי.

המדגים מהווה תוצר של "חדשנות פתוחה"/ היוזמה הלאומית Sagitta, שהושקה על ידי Airbus ב-2010. הפרויקט משלב עבודה של החברה עם מכונים מהאוניברסיטאות הטכניות של מינכן וכמניץ, האוניברסיטה הפדראלית של כוחות הצבא במינכן, אוניברסיטת אינגולשטאדט למדעים ישומיים ומרכז הטיסה והחלל הגרמני DLR, המפתחים במשותף טכנולוגיות מתקדמות לטיסה בלתי מאוישת. הפרויקט החל במחקר היתכנות של קונפיגורציית flying-wing.

הקריטריונים לתכנון כלי הטיס כללו רמה גבוהה של אוטונומיה, פרופילי משימה משתנים ורמות נמוכות של תפיסה. לצורך זה, צוות המחקר הבין-מוסדי אימץ גישות מהמחקר האקדמי והתעשייתי, פיתח אותן ושילב אותן בפיתרונות עבור היישום התעשייתי.

Airbus תיאמה את יחסי הגומלין בין המומחים, תלמידי הדוקטורט והמפתחים במהלך שלב הפיתוח.

לפי defeseworld.net, החברה סיפקה גם את המתקנים התעשייתיים הנדרשים לשילוב הטכנולוגיות בכלי הטיס המדגים במרכז החברה למערכות אוויר צבאיות במאנצ'ינג, גרמניה.

ההודעה באתר החברה מצטטת את גרציה ויטאדיני, ראש מערך ההנדסה בחברה: "באמצעות הטיסה הראשונה של Sagitta הוכחנו עד כמה שיתוף פעולה בין תעשיה לאקדמיה יכול להיות מוצלח בתחום המחקר הבסיסי", "אנחנו פונים יותר ויותר לעבר תפיסות חדשניות מסוג זה, בפרט לתחום פיתוח הכטב"מים, כך שנוכל לפתח מוצרים במהירות וביעילות עבור השוק הצומח".