This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת מכ"ם הוכיחה יתרון בפעולה בשטח נרחב למרחקים גדולים. מערכת המעקב Raptor הפגינה את יכולותיה לאחרונה בבסיס חיל האוויר האמריקאי אדוורדס בדרום קליפורניה, כאשר הוצבה במבנה מרוחק בשולי Rogers Dry Lakebed. מערכת המכ"ם הקרקעית מסוגלת לנטר את האזור במרחקים גדולים באמצעות חיישנים אלקטרו-אופטיים ואינפרא-אדום.

מערכות ה-Raptor של IEC אכן משקפות את הכינוי שלהן, עוף דורס, בהיותן בעלות יכולת צפיה לטווח ארוך ביותר. לפי אתר החברה, פלטפורמות מעקב אלה בדרך כלל מצוידות באופטיקה אלקטרו-אופטית/אינפרא אדום לטווח ארוך וחיישנים נוספים כמו מכ"מים קרקעיים ומערכות אופטיות אחרות. הם מאשפרים איתור והערכה מטווחים שבין 5-18 ק"מ ויותר. ניתן להתאים את מצלמות ה-Raptor כמעט לכל מכ"ם קרקעי או חיישנים מורכבים אחרים.

"המערכת יכולה לאפשר לנו לאתר ולהעריך במהירות כל מטרה שנכנסת לאזור המוגדר", אומר סמל אלכסנדר דגוזמן, טכנאי אבטחה במתקן טייסת SFS מספר 412. "היא תוכל לאפשר לנו לכסות למעלה מ-20 ק"מ של שטח באמצעות טכנולוגיה אחת בלבד. בהינתן כוח האדם של הטייסת מול השטח הגדול שיש לכסות, יהיה מאוד קשה לסיור לבצע ניטור של האזור בצורה יעילה". הבסיס מציב מספר אתגרים לכוחות המוצבים בו, בעיקר תנאי השטח הקשים והשטחים הנרחבים שיש לכסות – שטחו של בסיס חיל האוויר Edwards מגיע לכ-1250 קמ"ר.

“המערכת הזו נדרשת כדי להגן באופן פרואקטיבי על הבסיס. אנו זקוקים למערכת שתוכל להתגבר על הקשיים הכרוכים בהוצאת סיורים לשטח הנרחב של הבסיס", אמר דגוזמן.

לפי edwards.af.mil, מערכת ה-Raptor היא אחת ממספר טכנולוגיות שהטייסת בוחנת בימים אלה כדי לתגבר את רמת הביטחון.

"אנחנו מחפשים מערכות מסחריות מהמדף של (כטב"מים קטנים), כלי רכב ומצלמות גוף, וכן מעוניינים לחדש את מרכז פיקוד החירום שלנו. כל הטכנולוגיות המוצעות יסייעו לנו בשיפור הביטחון ויכולות השליטה והבקרה הכלליות".

כעת נותר למפקדי הטייסת להחליט האם אכן מערכת Raptor תותקן בבסיס.