This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיית חיזוי תמלא תפקיד חיוני באבטחת אירועי ספורט גדולים בעתיד. בהרצאה בנושא ערים חכמות ועתיד האבטחה והבטיחות בספורט קרא מייקל הרשמן, מנכ"ל קבוצת המרכז הבינלאומי לאבטחת ספורט – ICSS – לערים ומדינות נוספות לשלב מערכות נתונים חכמות בתכניות האבטחה והבטיחות שלהן.

הרשמן, שדיבר בפני כנס האינטרפול העולמי 2017, שיקף את אתגרי האבטחה הגוברים עימם מתמודדות המארחות של אירועי ספורט גדולים, והתיחס למגמות והטכנולוגיות שבפיתוח, אשר יוכלו לסייע בחיזוי איומים פוטנציאליים.

לפי aroundtherings.com, הוא הוסיף כי "אתגר האבטחה של אירועי ספורט בינלאומיים בעלי פרופיל גבוה מעולם לא היה גדול יותר והאיומים עמם מתמדדות הערים והמדינות המארחות הם כיום מורכבים, מתוחכמים ומאורגנים. "כדי להילחם ולמנוע איומים גוברים מבחינת סייבר, טרור וחוליגניות, חשוב שתתבצע קפיצת מדרגה במאמצי האבטחה הפרטיים והציבוריים, וחשוב שנבחן בדחיפות איך טכנולוגיות חכמות חדשות יכולות לסייע בתמיכה וההגנה על אירועי ספורט כאלה בעתיד".

הרשמן הציג מס' דוגמאות כיצד טכנולוגיות חדשות בתחום החיזוי והבינה המלאכותית יכולות לסייע לאוטומטיזציה, האצה וחיזוק היכולת לחזות איומי אבטחה, והדגיש את היכולת של נתונים חכמים ואנליטיקה לזהות ולחזות מגמות וסיכונים.

“במסגרת המשימה המתמדת של ה-ICSS, אנו מחויבים לשתף את המומחיות שלנו לטובת הספורט, ולעבוד יחד עם שותפים וארגונים בעולם כדי לזהות דרכים חדשות וחלוציות להגנה ואבטחת הספורט. לכן אנו והשותפים העיקריים שלנו נמצאים בתהליך פיתוח של מערכת התכת הנתונים ICSS ARMED – פלטפורמת אבטחה כוללת לניתוח וחיזוי המיועדת לאסוף, לשלב ולנתח נתונים במטרה לסייע למארגני האירועים, שירותי החירום וסוכנויות אכיפת החוק לחזות איומים פוטנציאלים ולספק אבטחה לאירועים".

"כפי שראינו לאחרונה, בשימוש נכון הטכנולוגיה יכולה למלא תפקיד מפתח בהגנה והאבטחה של אירועי ספורט גדולים. אנחנו מאמינים שכרגע קיים צורך ברור בתגבור יכולות הנתונים החכמים והאבטחה בתחום זה בקרב סוכנויות האכיפה ולחזק את מודעות המצב שלהן במצבי אבטחה תובעניים".