This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא אוסטרליה יפעל לקידום האספקה של פלטפורמות בלתי מאוישות לצורך מבצעים צבאיים, עם הזרמת 50 מיליון דולר אוסטרלי על ידי המימשל הפדראלי במדינה. המימון המיועד לפריסה על פני שבע שנים יימסר למרכזי מחקר שיתופיים למערכות אוטונומיות (CRCs) כדי להבטיח "שיתוף פעולה אמין ויעיל בין האדם למכונה במבצעים צבאיים דינמיים".

בעוד מערכות אוטונומיות ורובוטיות קיימות המופעלות במגזרי הייצור והמכרות מהווים אמצעי יעיל בסביבות מבוקרות, הרי שלפי המימשל הפדראלי האוסטרלי הן אינן מתאימות למצבים של "אי ודאות" בתחום ההגנה.

המערכות האוטונומיות יפותחו בשילוב עם האקדמיה, סוכנויות מחקר במימון ציבורי, והתעשיה – בפרט מפעלים קטנים-עד-בינוניים – במטרה ליצור "שילוב של מחקר וחדשנות הממוקדים בתוצר ביטחוני".

לפי zdnet.com, מימון ה-CRC מתאפשר בהתאם לקרן טכנולוגיות הדור הבא של הממשלה, בהיקף של 730 מיליון דולר אוסטרלי למשך 10 שנים, שהוקמה בחודש מרץ במטרה לסכל שיטות תקיפה חדשות באמצעות "פתרונות יצירתיים" על ידי התעשיה והאקדמיה.

בקרוב יתמקדו מרכזי מחקר נוספים בפרויקטים העולים בקנה אחד עם סדר העדיפויות של קרן הטכנולוגיות של הדור הבא, לדברי המימשל.

כמו כן, העניק המימשל הפדראלי 5.7 מיליון דולר אוסטרלי לאוניברסיטאות במדינה, כדי לפתח טכנולוגיות לשימוש הצבא.

ההשקעה, הממומנת גם היא על ידי קרן הטכנולוגיות, תיפרס על פני תשעה תחומי טכנולוגיה משתנים, כפי שהובהר במסמך שפורסם ב-2016, כולל 2 מיליון דולר עבור פיתוח מערכות אוטונומיות, 960,000 דולר למדעים בינתחומיים בנושא חומרים, 780,000 דולר לקידום יכולות חיישנים ואנרגיה מכוונת, 710,000 דולר לתגבור הגנת הסייבר ו-490,000 עבור פיתוח טכנולוגיות קוונטום.

הצבא קיבל גם 101 מיליון דולר כדי לרכוש מערכות כטב"ם קטנות במסגרת השלב הראשון בתוכנית של שני שלבים המיועדת לצייד את הצבא בכלי הטיס Wasp AE לשימוש מבצעי.