This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הנחתים האמריקאי (המארינס) יכולים לתקשר כיום יותר בקלות זה עם זה בשדה הקרב הודות לשדרוג שבוצע לאחרונה בתוכנת מרכז המבצעים הקרבי (COC) שלהם. השדרוג כולל גם מנגנונים לשיפור יכולות תקשורת בהיעדר חיבורי לווין. הפריסה החלה בפברואר וכעת השיפור מורגש כבר ב-208 מערכות החל מכוחות הסיור ועד לרמת הגדוד.

"אם יש רכב בשטח, ניתן להישאר איתו בקשר כל עוד יש חשמל. אפשר לשמר תקשורת כקולית", גם ללא חיבור לווין, אמר רס"ן ג'ון מוהלר, ראש צוות COC.

על פי c4isrnet.com, היכולת החדשה מגיעה הודות להטמעה של תוכנת סביבת קול רחבה (WAVE). התוכנה הזו משתפת פעולה עם הרדיו הטקטי של תוכנת ה-COC במערכת פרוטוקול האינטרנט לתקשורת (TRICS), על מנת לאפשר למשתמשי COC לגשת לרשתות רדיו טקטיות הישר מהמחשבים שלהם. שער הרדיו של TRICS ותוכנת ה-WAVE יחד מאפשרים הטמעה ופיזור של תעבורת רדיו לרשתות IP. הטכנולוגיה מחליפה את המערכות האנלוגיות ויוצרת יכולת תקשורת דיגיטלית חדשה. "הדבר מאפשר להמיר את רשתות ה-IP הללו. ניתן כעת לשתף דברים יותר בקלות, אחרי שעברו לרשת IP," מוהלר אמר.

מעבר למכשיר רדיו, ה-COC מהווה מתחם אוהל סיירים שפועל כנקודת מרכז עבור מבצעים של המארינס בחוף, "המספק למפקד יכולת לאסוף, לעבד ולהפיץ נתונים טקטיים. זה מאפשר לקצין או למפקד לשמר מודעות מצב עם דיווחים קוליים מהשדה, איתור כוחות כחולים ואדומים והרצת חומר מוסרט. כל המידע הזה מאזורים קדמיים מגיע הישר חזרה ל-COC", אמר מוהלר.

ה- COC פועל לא רק ככלי מסייע בשעת קרב, אלא גם ככלי הכשרה. במאי בשנה שעברה לדוגמא, שותפים לאימון ה-11 של יחידות הסיור של החיל מדדו וניתחו ביצועים באמצעות ה-COC. "לדעת איך להישאר במעקב על הכוחות בשדה הקרב ולשמור על תקשורת בין יחידות שונות זהו דבר חיוני להצלחה של משימה", העיד דובר החיל באותו זמן.

מערכת התקשורת אשר מתבססת על IP היא לא הפיתוח היחיד שנראה בעדכון התוכנה. גם מערכת הווינדוס 7 שעודכנה לאחרונה ב-2015, שודרגה לווינדוס 10 כחלק ממדיניות שהוכתבה על ידי מחלקת קצין המידע הימי, ומביאה עמה רמה גבוהה יותר של אבטחת מידע למבצעים.