This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אחד החסרונות של כטב"מים בעלי כנפיים קבועות, על אף יכולתם לכסות שטחים נרחבים, הוא הצורך במקום להמראה, וכן מנגנון כלשהו שיסייע להם להאיץ לפני המראה. צוות של מדענים קנדים מצא פיתרון לקשיים הללו באמצעות כטב"ם שיכול לנחות ולהמריא מחדש על מים ולהטעין את עצמו באמצעות אנרגיה סולרית בהפסקות בין הטיסות.

כטב"ם שיוכל להמריא אנכית כמו מסוק ולטוס כמו מטוס מרגע שהוא באוויר, וכך לאפשר טווח תעופה ואפשרות מטען גדולות יותר, יהווה צעד אדיר קדימה בטכנולוגיית הכטב"מים. בשנה שעברה, הדגימו חוקרים מאוניברסיטת דלפט לטכנולוגיה כטב"ם שעושה זאת ביבשה, במטרה להעביר אספקה רפואית למקומות שקשה להגיע אליהם.

הכלי האווירי-ימי של אוניברסיטת שרברוק (SUWAVE), פותח על ידי חוקרים מהאוניברסיטה ופועל על פני המים. תכונה זו מאפשרת לו לבצע נחיתת אונס על פני אגם, לאחר שניסויים הראו שהוא יכול לספוג את המכה הזו, ולאחר מכן להשתמש במנגנון חכם על מנת לשגר את עצמו לאוויר מחדש.

על פ יnewatlas.com, המפתח נמצא בגוף המרכזי המסתובב, שמכיל את הסוללה והמנוע שמתחברות למדחף. כשהכטב"ם נמצא במצב מנוחה אופקי על פני המים, יתר המרכיבים שלו ניצבים ב-90 מעלות ליתר הכלי. כשהוא מוכן לטוס שוב, כוח מופעל ומושך את הכטב"ם קדימה וכלפי מעלה, פעולת הנדנוד הזו בין הכנפיים מאפשרת לכלי לטוס כמו כטב"ם בעל כנפיים קבועות.

המוטיבציה מאחורי הפיתוח הייתה להאריך את הטווח של כטב"מים בעלי כנפיים קבועות, באמצעות שימוש באגמים כתחנות מעבר. חוקרים חישבו שכ-9% מ-10 מיליון הקמ"ר של קנדה מכוסים באגמים, כך שאם ירצו לכסות את כל המדינה מצפון לדרום, הכטב"ם הזה לא יהיה זקוק לטווח שגדול מ-20 ק"מ לגיחה בודדת.

אולם, מסע שכזה עוד רחוק. הצוות הצליח לבחון בהצלחה את יכולות ההמראה והנחיתה של הכלי אך נמצא כעת בשלב פיתוח האבטיפוס. השלבים הבאים כוללים פיתוח בקרת טיסה אוטונומית והתקנה של פאנלים סולריים לכטב"ם כך שיוכל להישאר בתנועה.