This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מתקפות סייבר מסוג התקפות מניעת שירות מבוזרות (DDoS) מהוות בעיה המאיימת על חברות וארגונים ברחבי העולם. אמנם היקף מתקפות הנתונים על המגזר הציבורי בארה"ב נמצא בירידה צנועה, אולם האיכות של אותן התקפות לא השתנתה. על פי fifthdomain.com, שלוחות כאלו ואחרות של המגזר הציבורי חוו פחות התקפות בחלקה הראשון של 2017 לעומת חלקה השני של 2016, מה שהתבטא בירידה של 10%.

אולם, באותן התקפות לוקח יותר זמן לאתר את הבעיה ולהגיב. בנוסף, תוכנות מזיקות בהתקפות ה-DDoS עלו בשיעור של 20% על פי דו"ח שנכתב לאחרונה על הנושא (גם היקף נתוני לקוחות שאבדו במהלך ההתקפות הללו עלה).

בעוד ששיעור ההתקפות מהסוג הזה על המגזר הציבורי האמריקאי בהשוואה ליתר העולם כמעט זהה, השלוחות האמריקאיות סובלות מסיכוי גבוה בהרבה להתקפה חוזרת ולרוב יהיו צריכות יותר זמן (שלוש שעות לכל הפחות) בכדי לאתר ולהגיב לאיום, בהשוואה למקבילים בעולם.

התראות חיצוניות על התקפות עלו ב-15% מה שמקשה על הממשלה למנוע מהמידע אודות התקיפות להגיע לציבור. הקשיים הללו הביאו לעלייה יציבה בהשקעות באמצעי הגנה מפני ההתקפות הללו, עליה שב-2017 נמדדת כבר בשמונה אחוזים.

המידע נאסף מ-33 ארגונים במגזר הציבורי בארה"ב ו-22 ארגונים במגזר זה מחוץ לארה"ב, שהשיבו על סקר.