This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

גרסה חדשה לרכב גלגלי רב-תכליתי בעל ניידוּת גבוהה (HMMWV) שהוצגה בתערוכת LAAD שהתקיימה בריו, ברזיל באפריל השנה הותאמה לצרכים הספציפיים של הכוחות המיוחדים.

גרסת המבצעים המיוחדים מיועדת להיות בעלת יכולת תמרון גבוהה בכל תנאי השטח, ולספק הגנה מוגברת לנוסעים. היא מתאימה למשימות כמו סיור, שליטה ובקרה, אספקה ומבצעים מיוחדים.

לפי army-technology.com, הרכב למבצעים מיוחדים M1165A1 הוא פיתוח של ה-M1165.

הרכב למבצעים מיוחדים, שפותח על ידי AM General, מבוסס על שלדה בהנעה ארבע-גלגלית וניתן להעביר אותו באמצעות כלי רכב אוויריים, קרקעיים וימיים. הוא מאויש על ידי ארבעה אנשי צוות כולל הנהג.

אפשרויות המטע"ד כוללות 2,3 ו-4 מיכלים לאחסון תחמושת, מדף ציוד עם קופסת אחסון, ערכת כלים פיוניר המורכבת על מכסה המנוע, ונושא גלגל רזרבי המוrכב על מסגרת A.

כלי הרכב מצויד במקלע 12.7 מ"מ המותקן על תושבת נשק בחלקו העליון של הרכב. תושבת הנשק נגישה דרך פתח עגול בגג.

על דלתות הצד של הרכב ניתן להתאים עד שלושה מקלעים 7.62 מ"מ.

בנוסף, ניתן לצייד את החלק האחורי של הרכב בארבע תושבות רובה.

הרכב למבצעים מיוחדים מצויד גם בערכות הגנה מובנות מפני פגיעות בליסטיות ומוקשים.

ניתן לבחור להוסיף לרכב ערכות שריון והגנה מפני רסיסים כדי להגביר את יכולת המיגון שלו.

הרכב המשורין מסוגל להגיע למהירות של עד 113 קמ"ש ולמרחק של עד 402 ק"מ. הוא מסוגל לחצות מים בעומק 0.76 מ'.