This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שיתוף פעולה בין כלים מאוישים לבלתי מאוישים בכדי לשפר יעילות ותפקוד של מטוסי קרב במהלך הקרב הודגם בהצלחה על ידי מחלקת ההנדסה הניסויית של לוקהיד מרטין SKUNK Works, מעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי, בית הספר לטיסה של חיל האוויר האמריקאי וארגון Calspan.

"ההדגמה מהווה ציון דרך חשוב בהשבחת הטכנולוגיות שהתבצעה במעבדת המחקר של חיל האוויר. ההשבחה הזו דרושה כדי להטמיע את שיתוף הפעולה בין כלים מאוישים לבלתי מאוישים," אמר סרן אנדרו פטרי, מהנדס הטיסות האוטונומיות במעבדת המחקר של חיל האוויר. "הראינו לא רק איך כטב"ם יכול לתפקד במשימה שמתקדמת כמתוכנן, אלא גם כיצד יגיב למכשולים בלתי צפויים לאורך הדרך".

במהלך ההדגמה, פעל מטוס F-16 ניסויי כתחליף לכלי טיס בלתי מאויש קרבי והגיב בצורה אוטונומית לאיום דינאמי במהלך משימה של תקיפה מהאוויר על הקרקע. ההדגמה כללה כמה מטרות עיקריות: היכולת לתכנן ולבצע תקיפת אוויר-קרקע באופן אוטונומי בהתבסס על עדיפות ומשאבים זמינים, היכולת להגיב בצורה דינאמית לאיומים משתנים במהלך המשימה תוך ניהול השלכות ההתמודדות עם האיומים (שינויים במסלול המתוכנן, אובדן יכולת לתקשר) ועוד.

מדובר בהדגמה השנייה של התרגילים המאוישים/בלתי מאוישים, שנועדה לבדיקת הטכנולוגיות.

שון וויטקומב, מנהל תוכנית בלוקהיד מרטין אמר בראיון לאתר החברה: "צוות ההדגמה דחק את גבולות הטכנולוגיה האוטונומית והעמיד F-16 מתפקד בפני תסריטים מורכבים כדי לבחון את יכולת המערכת להגיב לסביבה מבצעית משתנה. מדובר בצעד הכרחי לבניית פיתוח טכנולוגי עתידי ותכניות הסבה מבצעיות".

ההדגמה הראשונה התמקדה בשליטה מתקדמת בכלי. הכטב"ם טס במבנה עם כלי שהוביל את המבנה וערך תקיפה, ולאחר מכן הצטרף בצורה אוטומטית לכלי המוביל ברגע סיום המשימה. היכולות הללו התחברו למערכות האוטומטיות למניעת התנגשות, שנועדו לוודא ציוות מתואם בין הכלי לכטב"ם אחר.

תיאום יעיל בין כלים מאוישים לבלתי מאוישים מוריד את הנטל הקוגנטיבי ומאפשרת לטייסים להתמקד על תכנון מורכב ויצירתי ולניהול המשימה. המערכות האוטונומיות גם מחזיקות ביכולת לבצע משימות מסוכנות, להגיב במהירות ולהעניק יכולות עקביות מבלי להתעייף.