This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוקים חדשים של מנהל התעופה האמריקאי הפדראלי ה-FAA יגבילו בקרוב גיחות של רחפנים מעל בסיסים צבאיים ברחבי ארה"ב. החוקים החדשים יגבילו את התנועה מעל 133 מתחמים של חיל הים, חיל הרגלים, חיל האוויר וחיל הנחתים, רובם בדרום ובחוף המזרחי.

כשהתקנות ייכנסו לתוקף במהלך אפריל, מפעילי רחפנים יצטרכו לקבל אישור מיוחד מהמינהל הפדראלי או הצבא בכדי לטוס במרחק של 400 רגל מכל אזור אסור. במינהל אישרו את החוקים החדשים תחת הגבלה שעל פיה מחלקת ההגנה וסוכנויות פדראליות יכולות להגביל טיסות מעל אזורים חיוניים לביטחון ארה"ב.

בניגוד להנחיות אחרות, כמו אלו שאוסרות תנועה מעל אזורי אסון או אירועים רבי משתתפים, חקיקת הבסיסים הצבאיים תחייב אכיפה מתמקת.

על פי pcmag.com, מטיסים חובבים יכולים לבדוק אם הטיסה הבאה שלהם תושפע מההנחיות החדשות באמצעות מפה אינטראקטיבית של מינהל התעופה. כמה אזורים אסורים מתפרסים על כמה ק"מ מרובעים, בעוד שמתקני המשמר הלאומי האווירי ובסיסי האוויר של חיל הים הם קטנים בהרבה. מפעילי רחפנים שיחרגו מההנחיות עלולים לספוג קנסות ולהסתכן בהעמדה לדין.

העלייה בפופולריות של הרחפנים הביאה לרצף של חקיקה חדשה מכיוון המינהל בשנים האחרונות. המינהל מעוניין למנוע ממפעילי רחפנים מלהפריע לפעילות השוטפת של כלי אוויר מאוישים בשמים. דגמים שמשקלם מתחת לכ-230 גר' אינם כפופים לרבים מן החוקים, למרות שלרוב הכלים אשר מופעלים באמצעות שלט אינם רחפנים מאחר שלרוב אין להם ייצוב GPS ומאפיינים אחרים.