This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה מבוססת-דאטה תאתר סיכונים באבטחת גבול. שתי חברות ישתפו פעולה בפיתוח פיתרון מתקדם של ניתוח נתונים לצורך הערכה אוטומטית של סיכוני אבטחה מצד נוסעים ומטען באוויר, ובגבולות הקרקע והים.

במסגרת שיתוף הפעולה, חברת Unisys תממן מחקר משותף עם חברת Data61 של CSIRO במטרה לפתח פתרון מתקדם של ניתוח נתונים, שמסוגל לאתר סיכוני אבטחת גבול פוטנציאליים מצד נוסעים, מבקשי ויזה, מטען וחבילות.

לפי homelandsecuritywire.com, המערכת תתבסס על המערכת הקיימת של Unisys לניתוח אבטחת גבול, המוצעת כבר לממשלות ברחבי העולם.

לדברי CSIRO, המחקר יכלול הערכה של מערכי נתונים אנוניממים מחברות תעופה תוך שימוש באנליטיקה ולמידה חישובית במטרה לזהות דפוסים שמצביעים על סיכונים פוטנציאלים מצד כוונות הנוסעים ותוכן המטען.

שתי החברות מתכוונות לבצע בדיקת היתכנות באתר גדול באסיה במטרה לפתח את הטכנולוגיה לכדי מוצר שיוצע לאבטחת גבולות בינלאומיים.

Unisys עובדת עם ממשלות בעולם בתחום אבטחת הגבולות ותנועת אנשים וסחורות, ובין לקוחותיה נמנים מחלקת ההגירה של אוסטריה וסוכנות המכס והגנת הגבול האמריקאית.

"היעד הסופי של שיתוף פעולה בינלאומי זה הוא לייעל את תהליכי אבטחת הגבול ולהפוך אותם לחסכוניים ובטוחים יותר עבור המדינות", אמר מנכ"ל Data61 אדריאן טרנר.

"זו אחת הדרכים שהחברה פועלת עם התעשיה כדי לתרגם את מדעי הנתונים, במקרה זה למידה עמוקה ולמידה חישובית, לכדי מוצר בר קיימא שימלא תפקיד כלכלי וחברתי".

"מומחיותה של Unisys וקשריה הבינלאומיים, בשילוב האנליטיקה ויכולות הלמידה החישובית של Data61 יספקו הזדמנות יחודית לקידום טכנולוגיית אבטחת הגבול לנוכח האיומים המורכבים והתלות הגוברת בתחבורה בינלאומית ומשלוחי מטענים", כך אמר מרק פורמן, סגן הנשיא למגזר הציבור ב-Unisys.

ג'ון קנדל, מנהל אבטחת הגבול הגלובלית, ציין: "בעבודה עם Data61 אנו משלבים למידת מכונה עם ניתוח נתונים בזמן אמת כדי לגלות את הכוונות האמיתיות של הנוסעים ומשלחי הסחורות.

"דבר זה יאפשר לסוכנויות הגבול להפוך לאוטומטי את תהליך הסריקה של אנשים ומטענים ברמת סיכון נמוכה, ובאותה עת לשמר משאבי אבטחת גבול מיוחדים לצורך בדיקת אותו אחוז קטן של נוסעים ומטען שהפרופיל שלהם מייצג סיכון גבוה".