This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיות של שלד חיצוני (exoskeleton) ממלאות תפקידים חדשים בצבא, בתעשיה, בתחום המסחרי וביישומים של צוותי מגיבים ראשונים. חברת לוקהיד מרטין קיבלה את הרישיון לטכנולוגיית ההרחבה הביונית Dermoskeleton מחברת B-Temia.

ה-Dermoskeleton מהווה בסיס למכשירים המופעלים על ידי מחשב, שמסוגלים להגביר את הניידות ויכולת נשיאת משאות באמצעות מניעת עומס יתר על הגב התחתון והרגלים, לפי defenseworld.net.

השלד החיצוני FORTIS הוא שלד בעל משקל קל המגביר את הכוח של המשתמש באמצעות העברת המשקל ל מטענן כבד מגופו של המפעיל הישר אל הקרקע, באמצעות סדרה של מפרקים בירכיים, הברכיים והקרסוליים.

"טכנולוגיה זו מציעה פיתרון ללא מקור-כוח לנשיאת משאות כבדים ומאפשרת זריזות גבוהה יותר לשלד החיצוני התעשייתי FORTIS", אמר גלן קולר, סגן נשיא לתוכניות מיוחדות בלוקהיד מרטין – בקרת טילים וירי. "היא יכולה לסייע גם לפתור מגבלות קיימות של שלדים חיצוניים קיימים הפועלים בעזרת חשמל, ומסייעים לכוחות הצבא ולצוותי המגיבים הראשונים."

"הסכם זה מאשרר את המנהיגות הטכנולוגית של החברה שלנו והערך של עבודתנו בהגברת הניידות האנושית ביישומים תעשייתיים וביטחוניים", אמר נשיא ומנכ"ל B-Temia סטפן בדרד. "הסיכום שלנו עם לוקהיד מרטין מספק דרך נוספת עבור הטכנולוגיה הביונית שלנו לתגבר את הביצועים האנושיים".

לפי אתר האינטרנט של לוקהיד, טכנולוגיות השלד החיצוני יכולות לספק לכוחות הלוחמים יכולות חדשות ולשפר את הבטיחות והשרידות בתחום התעשייתי. החברה מתמקדת בעיקר בשלדים חיצוניים ללא עזרת חשמל לשימושים תעשייתיים, כגון חליפות קלות להגברת הבטיחות והפריון בעבודה, בעוד שהיישומים הצבאיים מתמקדים בפיתרונות לנשיאת משאות על ידי חיילים.