This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אחת הדרכים בהן מפעלים, ערים וקמפוסים מתמודדים עם הצורך להיות מוכנים לכל איום בכל רגע היא באמצעות יישום פתרונות המשתמשים במערכות מיקום בזמן אמת (RTLS). המערכות מיועדות לזיהוי ואיתור אוטומטיים של מיקום העצמים או האנשים בזמן אמת, בדרך כלל בתוך בניין או באזורים אחרים, בדומה לג'י.פי.אס – רק בתוך מבנים. בעוד שהג'י.פי.אס מסוגל לאתר כלי רכב בתנועה ברחבי העולם, הוא אינו יכול לאתר מאות או אלפי מכשירים במתחם קבוע, בפרט בתוך מבנים. כאן נכנסת לתמונה טכנולוגיית ה-RTLS.

למערכות אלה יש את היכולת לקרוא אוטומטית ובאופן המשכי מכשירים אלחוטיים, כך שהם מתאימים מאוד למטרות אבטחה.

לפי sourcesecurity.com, משתמשים בטכנולוגיה יותר ויותר במגזרים כמו שרשרת אספקה, בריאות, הצבא והממשלה, קמעונאות, נופש ועוד. היא בעיקר צוברת תאוצה בתחום אבטחת התעשיה, כאשר המידע הנאסף עשוי להיות קריטי עבור בטיחותם של אנשים ונכסים.

למערכות אלה היו שימושים רבים נוספים בתעשיה, כמו איתור ציי רכב עבור חברות השכרת רכב וסוחרים, שירותי דואר ושליחויות, שרשרת אספקה וחברות תובלה במשאיות. ניתן להשתמש בה לאיתור חבילות במשאית במקרה שכלי הרכב  נגנב או נעלם.

ניתן ליישם אותה גם לצורך איתור וניהול נכסים בתוך בית חולים או מחסן גדול.

בתחום האבטחה, הודות לשימוש בטלפונים חכמים ומכשירים ניידים ששולחים אותות לפלטפורמה מרכזית, אנשי אבטחה יכולים לדעת היכן נמצאים אנשים בתחום מוגדר, ולהתריע בפנים במקרה של חירום דרך הטלפונים שלהם, ללא צורך בהתקנת אפליקציה. כל נתוני המיקום מאוחסנים לצרכים משפטיים כדי לאמת מידע, כמו למשל כמה פעמים ביקר התוקף במיקום מסוים קודם לכן, או לספק "סימני דרך" ויזואליים של מסלול התקדמותו ברחבי המתחם במהלך הארוע.

מערכות RTLS ניתנות לשימוש לצורך איתור וספירה אוטומטיים של כל אנשי הצוות לאחר או במהלך ארוע חירום או פינוי, באמצעות המכשירים הניידים שכבר קיימים.

בנוסף, הטכנולוגיה יכולה לשמש לתקשורת והעברת הנחיות לצוות במהלך אירוע. לדוגמא, במקרה של אירוע ירי בתוך בית ספר, ההנהלה יכולה לשגר הודעה לכל אנשי הצוות במהירות, כי עליהם לנעול את הדלתות ולנקוט באמצעי זהירות כמו הרחקת התלמידים מהדלתות והחלונות בכיתות.

מערכת תקשורת משולבת שמשתמשת בטכנולוגיה מציעה פלטפורמת תקשורת מאוחדת באמצעות הודעות סמס, אפליקציות, אימיילים והודעות קוליות, ויכולה לשמש גם לתקשורת שוטפת בארגון.