This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת לייזר המורכבת על כטב"ם תשמש למדידת עומק המים. המערכת תדגים יכולותיה במסגרת ניסוי בשדה התעופה דנטו באי דופין, שאמנם נדמה כמקום לא סביר לניסוי בכטב"מים של חיל הים האמריקאי, אבל זה בדיוק מה שיקרה מאוחר יותר השנה. על פי אחד המדענים שמובילים את התכנית, מדובר בהדגמת מחקר קצרת טווח שתיעזר בכלי טיס קטן.

מועצת המחוז אישרה לתוכנית של אוניברסיטת מסיסיפי לערוך ניסויים בכטב"מים משדה התעופה באי דופין באמצע מרץ. באוניברסיטה התחייבו שכל הניסויים ייצמדו לנהלים של מינהל התעופה הפדרלי.

על פי al.com, בהסכם נכתב כי "הטיסות המתוכננות יימנעו מטיסה מעל אזורים מאוכלסים, וייערכו באופן שיצמצם את הרעש וההפרעה לתושבי האי".

דניאל אלטוריו ממשרד המחקר של חיל הים הסביר כי פיקוד חיל הים למטאורולוגיה ואוקינוגרפיה יערוך סדרת פעולות על מנת להציג את יכולות הכטב"ם. במסגרת זו, התוכנית של אלטוריו הוזמנה להציג את השימוש במערכת לייזר שמורכבת על כטב"ם על מנת למדוד עומק של מים.

אלטוריו הסביר כי הטיסות מהאי ישתמשו בכלי טיס קטן כאמור, שנקרא Outlaw SeaHunter. הכלי פועל באמצעות שני מנועי פרופלור, יש לו מוטת כנפיים של בין 10 ל-12 רגל וזנבות אשר מחוברים באמצעות מייצב אופקי. מדובר בתוצרת של חברת Griffon Aerospace.

בחברה מתארים את הכלי כמערכת נוחה לעריכת מגוון משימות מחקר וניסוי, כאשר הוא יכול לשאת בין 250 ל-300 פאונד (לא כולל את משקלו הראשוני) וציוד חשמלי רב.

אלטוריו הסביר כי מדובר בכלי שאינו גדול בהרבה מכטב"מים של חובבים, שמטיסים רחפנים כתחביב. "מרגע שהמריא בקושי שומעים אותו" הוא אמר.

אלטוריו גם הוסיף שמשום שהטיסות מהאי מיועדות יותר להוות הדגמה מאשר פרויקט מחקר, ככל הנראה לא יהיה פיצוי ישיר לתושבים. עם זאת, בטווח הרחוק טיסות כאלו יוכלו להוביל ל"הבנה טובה יותר של אקולוגיה חופית ואקולוגיה של ביצות".