This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

גישה חדשה ביחס לשימוש בחיישנים לצורך סיכול מסתננים מוצעת על ידי Applied Research Associates (ARA), ובמרכזה פריסה אסטרטגית של החיישנים הסייסמים-אקוסטיים מסוג Pathfinder.

מדובר בהצבה א-סימטרית של החיישנים בניגוד למערכות אבטחת השטח הרגילות, שהן לינאריות: החיישנים מפוזרים במרחקים קצובים לאורך תחום מסוים ונדרשת להם תשתית כדי לתקשר עם מרכז הבקרה.

במקום זאת, הפריסה הא-סימטרית דורשת מספר קטן יותר של חיישנים המוסתרים באופן אסטרטגי וטקטי על מנת להתמודד עם נקודות חולשה ואיומים. באזורי גבול, חיישנים קטנים מוסתרים יכולים להיות ממוקמים ב"שטח מת" שאינו מבוקר, או לאורך דרכים מסוימות שידוע שיש דרכן פריצות. באמצעות הגישה הא-סימטרית לאבטחת מתחמים מושגים יעילות וחיסכון במשאבים.

לפי sourcesecurity.com, החיישנים יכולים לאתר ולמפות תנועות של מפירי גבול, מיקום וכוונות. ידיעת המיקום שלהם מאפשרת לצוותי האבטחה ללכוד אותם במרחק גדול יותר, אף לפני שהגיעו לשטח, ובינתים החיישנים ממשיכים לפעול באופן מוסתר ואינם נראים על ידי פולשים עתידיים. הגישה הממוקדת מאפשרת למשתמש הקצה להתמודד עם פרצות ספציפיות בתחום מסוים במקום הגישה הרחבה המסורתית.

השיטה הא-סימטרית מתאפשרות הודות לטווח שידור אלחוטי גדול יותר, המאפיין העיקרי של חיישן ה-Pathfinder. רדיו RF משדר למרחק 10-12 ק"מ ללא gateway או מקלט (עד 20 ק"מ עם מקלט ואנטנה).

ה-Pathfinder הוא הדור השני של החיישן שמפתחת דארפ"א – הסוכנות האמריקאית לפרויקטי מחקר ופיתוח בתחום ההגנה.

מדובר בדור החדש של טכנולוגיית E-UGS שפותחה עבור השוק המסחרי, והיא בעלת אלגוריתמים טובים יותר של למידה חישובית, ולכן "חכמה" יותר ומספקת יכולות איתור גבוהות יותר ואזעקות שווא מועטות יותר. חיי הסוללה הוארכו משלושה חודשים לכשישה חודשים עבור החיישן הקטן, שהוא בעל צורה ותפקוד של חיישן E-UGS עם יכולת משופרת.

אפליקציית אנדוראיד מספקת מפה שמראה פעילות שדווחה על ידי החיישנים, או שהמידע יכול להיות משולב עם מגוון מערכות אבטחה פיזיות או מערכות שליטה ובקרה.

החיישנים מספקים התראה לגבי מפירי הגבול כאשר מצלמות וצוותים אינם יכולים לאתר אותם. החיישנים קבורים באדמה ומתקשים באופן אלחוטי כך שאין כל תשתית באזור עצמו שיכולה לרמז על קיום החיישן ומיקומו. גלי הרדיו של הנתונים המועברים מהחיישנים הם מוסווים כך שלא ניתן לגלותם.

החיישנים נמצאים בשימוש אד הוק בשדה הקרב הצבאי ומספקים מידע על תנועות מפירי גבול, וניתנים להטמנה מהירה על ידי החיילים. הם נחשבים כמעט חד-פעמיים במצבים צבאיים. בפרישה ארוכת טווח המאפיינת יותר את היישומים המסחריים. אורך החיים תלוי בחיי הסוללה וניתן להחליפה במידת הצורך.

חיישני ה-Pathfinder שעברו הסבה מהתחום הביטחוני למסחרי ויכולים להיות מתאימים לשווקים ורטיקליים, בפרט הגנת תשתיות חיוניות, וכן הגנת גבול. בתחום ביטחון המולדת הם נמצאים בשימוש ממשלות באמריקה הלטינית ואפריקה לצורך הגנת רשתות חשמל, קווי שידור, וצינורות נפט וגז טבעי.