This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סביבת האיומים העכשווית של מטעני נפץ מאולתרים המוחבאים על אנשים או במכוניות, או בדברי דואר, מציבה אתגרים חדשים בפני האמצעים המסורתיים לאיתור חומרי נפץ.

ברחבי העולם, כוחות הביטחון מסתמכים על כלבים כדי להגן על תשתיות חיוניות, רשתות אספקה ונכסי תחבורה. קבוצות מיוחדות הכוללת כלבים מאומנים ומאמן מומחה משמשות למשימות חיפוש ואיתור חומרי נפץ בעמדות סטטיות כמו גם בסיורים נעים. מאמר ב-army-technoloy.com מנסה לענות על השאלה האם יחידות כלבנים הן עדיין האפשרות הטובה ביותר בסביבה המשתנה של קו החזית.

בעוד שיחידות אלה הן אפקטיביות, הרי שיש להן מגבלות משמעותיות, לאור העובדה שלכלבים נדרשים אימון אינטנסיבי, מתקנים יקרים, הסדרי הסגר בנסיעות בינלאומיות, מזון מיוחד ומים. בסביבות מסוימות, למשל כאלה המאופינות בחום קיצוני ולחות, תשומת הלב של הכלבים מוסחת והיעילות שלהם פוחתת.

טכנולוגיות איתור חומרי הנפץ, כדוגמת רנטגן וציוד המחשה ויזואלי, יכולות למלא מגוון תפקידים באמצעות ביצוע סריקות ותהליכים ברמת פולשנות מינימלית. מכשירים אלה יכולים גם לשמש לזיהוי החומר הספציפי. כיום גם מפתחים טכנולוגיות חדשות לאיתור שאריות קטנות של חומרי נפץ.

באופן כללי, ניתן לאמן כלבים לאיתור 10 ריחות שונים בלבד באופן יעיל, בעוד שכמה מהטכנולוגיות החדשות מסוגלות לאתר טווח הרבה יותר רחב של איומים, כולל סוגים רבים של חומרי נפץ, כימיקלים תעשייתיים רעילים ואף סמים.

טכנולוגיות מסוימות, למשל מכשירי הספקטרוסקופיה Raman, מצוידות בספריות של איומים (חומרים), המאפשרות להם לזהות מאות ואף אלפי חומרים מסוכנים, וניתן להרחיב את המאגר בעזרת עדכוני תוכנה פשוטים.

כיום, מטעני נפץ מאולתרים הפכו לאיום נפוץ בכל רחבי העולם. הם יכולים להיות מורכבים מחומרי נפץ מסחריים, צבאיים או מתוצרת בית, או מאמצעי לחימה צבאיים המוסלקים בחללים שונים.

בתקופה בה גורמי טרור ברחבי העולם ממשיכים להשתמש בחומרים המאולתרים כאמצעי הלחימה הקטלני ביותר שברשותם, נכנסים לשוק פתרונות רבים לאיתור חומרי נפץ בשדות תעופה, נמלים וכו', ומשמים את כוחות האבטחה לאיתור חומרי נפץ באתרים בעלי חשיבות.

מערכות ETD נישאות ועל גבי מחשב נייח לאיתור חומרי נפץ וחומרים מאולתרים הוכיחו את עצמן כציוד האופרטיבי בעל הערך הגבוה ביותר עבור כוחות הביטחון העכשוויים. הדור החדש של מערכות אלה מציע פיתרון אטרקטיבי לתגבור יחידות הכלבים, ובמקרים מסוימים אף להחליפן לגמרי.

השימוש ב-ETD לאיתור ריחות וחומרים במשולב הוא בעל יכולת גבוהה, וכוחות אבטחה רבים רוכשים טכנולוגיות אלה, בעלות תפקוד דו-שימושי, המאפשרות להם להשתמש בשני סוגי הפתרונות יחד.

מכשירים אלה דורשים מינימום משאבים, עלות הפעלתם נמוכה וכך גם המחיר הכרוך ברכישתם. הם דורשים אימון מועט וניתן בקלות לשאת אותם או להחליפם. בחלקים מסוימים של העולם, סריקות באמצעות ETD עשויות להיתפס כפחות פולשניות מבחינה תרבותית מאשר השימוש בכלבים.