This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

קבוצת מומחים נגד טרור תוקם בבריטניה במסגרת צעדיה של הממשלה כנגד גילויי קיצוניות בבתי הכלא באנגליה ובוויילס. כוח המשימה החדש יעסוק באיתור כל צורות הקיצוניות, כולל אידיאולוגיה ימנית קיצונית.

כוח המשימה הכולל 100 איש יבחן מידע מודיעיני מרחבי המדינה על מנת להעריך את הסכנה הנשקפת מקיצוניות מאחורי הסורגים. היחידה תהווה את "מרכז העצבים" של עבודת הגופים נגד טרור ונגד קיצוניות בכל בתי הכלא במדינה. הצוות ייעץ לבתי הכלא כיצד לטפל באיומים ספציפיים ויסייע לאמן את הסגל מה האמצעים המתאימים ביותר ליצירת הרתעה מפני היגררות לקיצוניות.

לפי ה-guardian.com, מומחים ייעצו גם לגבי הניהול של אסירים בעלי פרופיל קיצוני מסוכן.

התפתחות זו באה על רקע מסקנות הסקירה שהוזמנה על ידי הממשלה ופורסמה בשנה שעברה. הסקירה העריכה כי הקיצוניות האיסלאמית מהווה בעיה גוברת בתוך כותלי בתי הכלא, ומצאה עדויות לאנשים התומכים בגלוי בארגון המדינה האיסלאמית ודמויות "כריזמטיות" של אסירים שפעלו כמנהיגים מטעם עצמם כדי לגרום להקצנת האסירים האחרים.

במענה לחקירה זו, הודיעה הממשלה על תוכניתה להחזיק באסירים איסלאמים קיצוניים ביחידות נפרדות בבתי הכלא. מקורות רשמיים טענו כי השלטונות מנהלים למעלה מ-1000 אסירים שזוהו כקיצוניים או חשופים לקיצוניות בכל רגע נתון.

כוח המשימה החדש, שהורכב באופן משותף על ידי רשות בתי הכלא ומשרד הפנים, יעבוד בשותפות עם המשטרה וכוחות אכיפה אחרים. מרכז אסטרטגי שבסיסו בלונדון ייתמך על ידי קבוצות מומחים אזוריות ברחבי המדינה.

היחידה מסתמכת על ההתקדמות שכבר הושגה בהתמודדות עם קיצוניות, כך טוען שר המשפטים. צעדים נוספים שננקטו כוללים הנחיות למושלים לאסור ספרות קיצוניות ולהוציא מטקסי תפילה כל אסיר שמקדם דעות מסוכנות או אנטי-בריטיות.