This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רשתות סייבר מקומיות צריכות לעבות את מערכי האבטחה שלהן במטרה להגן על ארה"ב, כך הצהיר מפקד פיקוד התחבורה האמריקאי (TRANSCOM).

הפיקוד אחראי על תיאום התחבורה עבור כוחות ארה"ב סביב העולם. במטרה לעשות זאת, הוא עובד בשיתוף פעולה עם מספר רב של גורמי תחבורה אזרחיים. הפערים ברמות ההגנה בין החלק הצבאי לחלק האזרחי, על פי דיווח של federalnewsradio.com, יוצרים בעיה עבור מפקד TRANSCOM, גנרל קומנדר דארן מקדיו.

"קשה לי להאמין שאנחנו מגנים על הממשלה באותו האופן שמגנים על המידע במחלקת ההגנה" אמר מקדיו בעת שימוע בתת-הוועדה למוכנות וכוח ימי לאחרונה. "קו החיבור שקיים בין מחלקת ההגנה למחלקת ביטחון המולדת אמיתי עבורנו משום ש-90 אחוז מהפעילות היומיומית שלי מתנהלת ברשתות אזרחיות. אנחנו פגיעים בגלל שהנכסים הללו הם חלק מתמונת הביטחון הלאומי".

הוא הסביר כי לפני בערך כשנה הפיקוד החל להיכנס לתחום הסייבר. הפיקוד ערך דיונים במשך 18 חודשים עם אנשי אקדמיה, גורמים עסקיים והאקרים במטרה ללמוד עוד על איומי הסייבר. הפיקוד הבין כי שותפיו המסחריים האזרחיים, שמובילים ציוד ברכבות, מטוסים או ספינות אינם נצמדים לנהלי אבטחת הסייבר של מחלקת ההגנה.

"מחלקת ביטחון המולדת מחזיקה באחריות גם כלפי הרשתות האזרחיות של המדינה, מחלקת ההגנה מגינה על הרשתות של מחלקת ההגנה" מקדיו אמר. "ושתיהן עושות עבודה מעולה. הבעיה שאני נמצא בגשר ביניהן, לעיתים יש פער באיך שהדברים נראים. אני צריך לשכנע בייחוד בחלק האזרחי שלא מדובר בבעיית מחשוב אלא בבעיה שהמנכ"ל צריך לטפל בה, כשם שאני כמפקד צריך לטפל בה".

הוא הביא כדוגמה חברת משאיות שלא מחזיקה במערכות סייבר כמו הצבא. בעוד החברה לא צריכה להשתמש בכל האמצעים של הצבא, עדיין צריך להיות פיתרון גם לשיפור ההגנה שלהם. מקדיו הסביר כי בתוך הפיקוד עצמו, הרשת מוגנת היטב.

פיקוד הסייבר של ארה"ב עומד בראש צוות משימת הסייבר, שמורכבת מ-133 צוותים לצורך הגנה על הרשתות של מחלקת ההגנה. "המשימה שלנו..היא לוודא שאנחנו מוכנים במידה ויש התקפות שנוכל לתפעל" אמר רב אלוף פול נקסון, שעמד בראש הכוח ב-2015.

מקדיו הסביר כי אם בקונגרס לא יוכלו לשפר את ההגנות באמצעות תקציב מתאים ב-2017, תהיה לדבר השפעה ישירה על רמת ההגנה. "המימון וההכשרה של הצוות הזה יספגו האטה," הוא הזהיר.